Výtvarná súťaž na tému bylinky

Ponuka pre školy a škôlky - výtvarná súťaž na tému bylinky

Hľadáme mladých umelcov, ktorí poznajú bylinky a vedia ich výtvarne spracovať.

  • Najkrajšie diela budú ocenené hodnotnou publikáciou pre školu.
  • Vybrané práce budú použité do pripravovaných didaktických pomôcok.


Podmienky súťaže:

Výtvarné diela žiakov z MŠ a ZŠ z okresov BB, DT, BR, ZV
prosím zasielajte do 31.1.2013 na adresu:

Správa CHKO Poľana, J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen
alebo v digitálnej podobe na anna.bariakova@sopsr.sk

Viac informácií: Anna Bariaková, tel.:0903 298 304, anna.bariakova@sopsr.sk