Výskum BR Tatry

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34. Progress in Physical Geography

 

35. LAND COVER CHANGE IN EUROPE FROM THE 1950’IES TO 2000

 

 36. GEOMORPHOLOGIA SLOVACA et BOHEMICA

 

37. Soil microbial community responses to windthrow disturbance in Tatra National Park (Slovakia) during the period 2006

 

38. SPATIAL MODELLING OF AVALANCHES BY APPLICATION OF GIS ON SELECTED SLOPES OF THE WESTERN TATRA MTS. AND BELIANSKE TATRA MTS., SLOVAKIA

 

39. Dwarf Pine (Pinus mugo) and Selected Abiotic Habitat Conditions in the Western Tatra Mountains

 

40. GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A ICH PRIESTOROVÉ ŠTRUKTÚRY VO VYSOKOHORSKEJ KRAJINE BELIANSKYCH TATIER

 

41. Studia geomorfologica carpatho-balcanica

 

37 

42. Hydrologické a hydrobiologické pomery Vysokých Tatier

 

42. Soil microorganisms at the windthrow plots: the effect of postdisturbance management and the time since disturbance

 

43. HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS OF SNOW COVER IN THE WESTERN TATRA MOUNTAINS IN WINTERS 1987–2008

 

44. Journal of landscape managment  1

 

45. Journal of landscape managment  2

 

46. ZMENY vo VYUŽÍVANÍ KRAJINY BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÍ UNESCO NA SLOVENSKU

 

47. Changes of vegetation and soil cover in alpine zone due to anthropogenic and geomorphological processes

 

48. MENIACE SA PODMIENKY KLIMATICKÉHO A HYDROLOGICKÉHO REŽIMU V POVODÍ RIEKY POPRAD

 

49. VPLYV GEORELIÉFU A MORFODYNAMICKÝCH PROCESOV NA PRIESTOROVÚ ŠTRUKTÚRU VYSOKOHORSKEJ KRAJINY TATIER

 

50. ŠTRUKTÚRA VYSOKOHORSKEJ KRAJINY TATIER VEĽKOMIERKOVÉ MAPOVANIE, ANALÝZA A HODNOTENIE ZMIEN APLIKÁCIOU ÚDAJOV DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME

 

51. 250 years of land use history in the Carpathian Region

 

52. Land Use/Cover Changes in Selected REgions in the World Volume IX

 

53. TRANSFORMATION OF THE SLOVAK CULTURAL LANDSCAPE SINCE THE 18TH CENT. AND ITS RECENT TRENDS

 

54. LAND USE CHANGES WITHIN THE SLOVAK BIOSPHERE RESERVES’ ZONES

 

55. Observatórium SAV Skalnaté Pleso - 70 rokov meteorologických meraní: Observatory of SAS at Skalnaté Pleso - 70 years....

 

56. METODIKA REKONŠTRUKCIE BREHOVEJ ČIARY TATRANSKÝCH PLIES

 

57. GLACIAL ICE AND PERMAFROST DISTRIBUTION IN THE MEDENA KOTLINA (SLOVAK TATRAS): MAPPED WITH APPLICATION OF GPR AND GST MEASUREMENTS

 

58. Recent Landform Evolution The Carpatho-Balkan-Dinaric Region

 

59. Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postnihnutom veternou kalamitou dňa 19. 11. 2004

 

60. Radionuclides and heavy metal concentrations as complementary tools for studying the impact of industrialization on the environment

 

61. K CHARAKTERISTIKE VLHKOSTNÝCH POMEROV VEGETAČNÝCH STUPŇOV ZÁPADNÝCH KARPÁT – INDEX SUCHA A RELATÍVNA EVAPOTRANSPIRÁCIA

 

62. Using GPS for snow depth and volume measurement of centennial avalanche field in High Tatras

 

63. VYUŽÍVANIE BELIANSKYCH TATIER V PRIEBEHU HISTORICKÉHO VÝVOJA

 

64. THE RECENT TIMBERLINE CHANGES IN THE TATRA MOUNTAINS: A CASE STUDY OF THE MENGUSOVSKÁ VALLEY (SLOVAKIA) AND THE RYBI POTOK VALLEY (POLAND)

 

65. Časopis Životné prostredie