Stráž prírody

 

Národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska majú ustanovenú stráž prírody. Ide o profesionálnych strážcov a dobrovoľných členov stráže prírody, ktorí vykonávajú kontrolu a ochranu chráneného územia.

V prípade vášho záujmu stať sa členom stráže prírody kontaktujte Správu CHKO Poľana.