Rekonštrukcia NCH Poľana – Kyslinky – Poľana

 

TS: Náučný chodník Poľana – Kyslinky – Poľana je zrekonštruovaný vďaka spolupráci Správy CHKO Poľana a štátneho podniku Lesy SR, Odštepný závod Kriváň

Spolupráca medzi Správou CHKO Poľana a Odštepným závodom Kriváň vyústila do rekonštrukcie náučného chodníka Poľana – Kyslinky – Poľana. Na trase náučného chodníka sa návštevníci oboznámia s prírodnými hodnotami Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Na 20 informačných paneloch sú informácie venované geológii a geomorfológii, lesným drevinám, maloplošných chráneným územiam, využívaniu územia, vtáctvu, prírodným lesom, mokradiam, bezstavovcom, živočíchom, lesom, nelesným spoločenstvám, vodstvu, poľovníctvu a Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana.

Nástup na náučný chodník je v blízkosti Lesnej správy Kyslinky, približne 9 km od obce Hrochoť. Chodník má dva okruhy. Dlhší okruh má 17 zastávok v dĺžke 17 km, východisková aj konečná zastávka je v Kyslinkách. Vedie po značených turistických chodníkoch. Z Kysliniek pokračuje na Dudáš, ďalej na Priehybinu a odtiaľ na Zadnú Poľanu. Z nej je potrebné sa vrátiť smerom k Horskému hotelu Poľana na Prednej Poľane. Odtiaľ trasa pokračuje západným smerom popod Drábovku a dolu do Kysliniek.

Kratší a pohodlnejší okruh približne 8,5 km odbočuje pri tretej zastávke z Dolnej Zálomskej po asfaltovej ceste na Príslopy, potom dolu po trase dlhšieho okruhu (po žltej turistickej značke) do Kysliniek.

v tomto roku si pripomíname 15-te výročie od vytvorenia náučného chodníka Poľana – Kyslinky – Poľana, ktorý v r. 1998 vytvorili pracovníci Správy CHKO Poľana.

LESY SR, š. p. v nasledujúcich mesiacoch zrekonštruujú na území CHKO Poľana viac ako tri desiatky studničiek, obnovia takmer 60 kilometrov lesných chodníkov pre zver a postavia 41 kŕmnych zariadení pre zver. S týmito aj ďalšími aktivitami počíta medzinárodný projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“, v rámci ktorého bola podporená aj rekonštrukcia náučného chodníka v rámci tohto projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu predstavuje 737 363,50 EUR z čoho 614 313,77 EUR pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Želáme všetkým návštevníkom Chránenej krajinnej oblasti Poľana veľa príjemných zážitkov.