Prírodné zaujímavosti

Zaujímavosti BR Poľana:

Každé územie na Slovensku má svoje špecifiká. Poľana patrí k rázovitým regiónom, ktoré je v svojej podstate jedinečné. V nasledujúcich riadkoch sú zhrnuté niektoré charakteristiky, podľa ktorých je možné ju identifikovať.

 

Poľana je unikát, nielen tým, že je najvyšším sopečným pohorím na Slovensku, ale i tým, že je jedným z najzachovalejších sopečných kráterov v Európe.


 

 

Medzi ďalšie rarity určite patrí:

- kobylka Frivaldského vyskytujúca sa na lokalite Hrochotská Bukovina – je to zo štyroch izolovaných

populácií na Slovensku, pričom pre jej ochranu bol vyhlásený chránený areál

- najjužnejší výskyt horských druhov napr. fuzáč karpatský

- výskyt vzácneho druhu motýľa – druh európskeho významu – modráčik čiernoškvrnný na Žliebkoch

- druhý najväčší prales na SlovenskuNPR Zadná Poľana

- významný výskyt vzácnych tzv. pralesných reliktov napr. machorast kyjanôčka zelená alebo

zástupcovia radu chrobákov

- prelínanie panónskych a horských druhov na Poľane, teplomilné druhy prenikajú do vyšších

nadmorských výšok a naopak horské druhy sa vyskytujú v nižších nadmorských výškach napr.

modlivka zelená (1400 m .n.m.), kukučka vencová – Melichova skala a naopak dole zostupujú druhy

ako chvostník jedľový, alebo fuzáč karpatský

- na Poľane sa vyskytuje 174 druhov vtákov

- výskyt niektorých druhov drevín – jedľa, buk, javor horský či brest mohutných rozmerov (JD  - 49,5 m, BK - 47,0 m, JV - 45,0 m, JS - 49,0 m, BT - 45,0 m)

- dostredivý a odstredivý systém tokov vyplývajúci z tvaru kaldery

- geomorfologické javy – Vodopád Bystrého potoka, Jánošíkova skala, Kaľamárka, Bátovský balvan – svedkovia a pozostatky sopečnej minulosti

- kóta Hrb nachádzajúca sa na severnom okraji BR Poľana je geografickým stredom Slovenska

- raj hubárov a veľkých šeliem

- Hriňovské lazy

- pôvodná architektúra

- kostoly

- kaplnky a zvoničky

- historické cintoríny

- prícestné kríže

- tradičné jedlo

- tradičné poľnohospodárstvo

- ľudový odev

- ľudový tanec

- výšivka krivou ihlou

- fujara

- ľudové zručnosti

- folklórne podujatia

- dejatelia a osobnosti

- dobrí a pracovití ľudia