Noc v škole

Dňa 8. februára 2012 Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana v spolupráci so Základnou školou Hrnčiarska 2119/1 vo Zvolene pripravuje pre žiakov 3. ročníkov spomínanej školy podujatie s názvom „Noc v škole“.

Deti strávia v škole noc plnú zážitkov a prekvapení v podobe zaujímavých environmentálnych aktivít a hier, ktoré pre nich organizátori pripravili.
Ústrednou témou podujatia budú nočné živočíchy – deti sa formou krátkej besedy dozvedia viac o živote vybraných nočných živočíchov a svoje vedomosti následne upevnia v pripravených súťažiach. Pomocou nočného videnia budú môcť pozorovať nočný život vodného vtáctva na rieke Hron. Prevažná časť veľkej nočnej hry sa uskutoční v areáli školy, kde budú deti hľadať dobre ukryté indície. Hra vyvrcholí úlohami, v ktorých deti musia získané indície rozšifrovať a poskladať tajničku s názvom tajomného nočného živočícha. Nebude chýbať ani množstvo ďalších ekohier, nočné korčuľovanie a niečo na dobrú noc.

Tak „do zotmenia, priatelia!“

Program:
17:00 – 18.00 – nočné živočíchy (priestory školy)
18:00 – 18:30 – večera
18:30 – 19:30 – nočné pozorovanie vodného vtáctva (ľavý breh Hrona – Hypernova)
19:30 – 20:30 – ekohry (priestory školy)
21:00 – 22:00 – nočné korčuľovanie (klzisko za školou)
22:00 – 23:00 – niečo na dobrú noc (priestory školy)
23:00 – 06:00 – nočný kľud (kmeňové triedy)
06:00 – 07:00 – ranné prebudenie a upratovanie
07:30 – 08:00 – raňajky

Kontaktné osoby pre dané podujatie:
Správa CHKO Poľana : V. Fabriciusová – 0903 298 301
ZŠ Hrnčiarka Zvolen: Mgr. Zuzana Veréczyová, Mgr. Ľubica Lizoňová – 045/5326010