Turistické značkované chodníky

11.01.2011 09:56

 

Červené TZCH „Rudná magistrála“

Sedlo Jaseňová – chata pod Hrbom – Tri Vody                      3,10 hod. (15 km)

Tri Vody – Hronček, hor. – Tlstý Javor                                   5,00 hod. (18 km)

Tlstý Javor – Klenovský Vepor – Zbojská                                8,00 hod. (28 km)

Plutov vrch – Detva, žel. st.                                                  2,15 hod. (13 km)

Detva, žel. st. – hotel na Poľane – sedlo Jaseňová                 4,00 hod. (24 km)

Chránené územia:   PP Kalamárka,  NPR Zadná Poľana, NPR Ľubietovský Vepor

Modré TZCH

Ponická Huta – Bukovina – sedlo Jaseňová                            4,30 hod. (16 km)

sedlo Jaseňová – Tri Vody – Hronec                                      5,20 hod. (18 km)

Ľubietová – Starý majer – chata pod Hrbom                           2,25 hod. (9 km)

Predajná – Kolba – chata pod Hrbom                                    3,45 hod. (9 km)

Detva – hotel na Poľane – Kyslinky                                        5,45 hod. (20 km)

Kyslinky – Hrochotský mlyn – Očová                                     4,45 hod. (15 km)

Kopce – Vrchslatina – Lom nad Rimavicou                             5,30 hod. (14 km)

Chránené územia: PP Bátovský balvan, CHA Dolná Zálomská, NPR Zadná Poľana 

Zelené TZCH

Dobroč – Čierny Hron – Sihla                                                3,50 hod. (15 km)

Lopej – Predajnianske vodopády – chata pod Hrbom               3,35 hod. (12 km)

Kyslinky – sedlo Jaseňová – Hronček                                     3,35 hod. (14 km)

Očová – Iviny – Kyslinky                                                       4,00 hod. (14 km)

Skliarovo – hotel na Poľane                                                   2,15 hod. (10 km)

   

 

Žlté TZCH

Čierny Balog – Obrubovanec, ráz.                                          2,30 hod. (10 km)

Chvatimech – Košiare – chata pod Hrbom                               4,35 hod. (15 km)

Hriňová, sídl. – hotel na Poľane – Kyslinky                              4,35 hod. (13 km)

Zálomská – sedlo Priehybina                                                   0,45 hod. (2 km) 

Hrochoť – Hrochotský mlyn                                                    0,30 hod. (2 km) 

Chránené územia:  NPR Zadná Poľana,
 

 

Turistické značkované chodníky na Poľane sa čiastočne prekrývajú s Náučným chodníkom Kyslinky - Poľana - Kyslinky