Prírodná rezervácia Vrchslatina

09.12.2010 10:01

Prírodná rezervácia Vrchslatina leží západne od obce Sihla na Slatinskom jarku. Predstavuje zamokrené stanovište na ktoré sa viaže zvláštny ekotyp smreka, ktorý je tu napriek nepriaznivým klimatickým podmienkam v mrazovej polohe schopný reprodukcie. Dô­sledkom kombinácie genetických vlastností a podmienok prostredia tu rastú smreky s hustými letokruhmi ako dôkaz pomalého rastu, ktoré majú vzácne rezonačné drevo. Lokalita je zároveň vzácnym biotopom rastlín a živočíchov viazaných na podmáčané stanovištia na výmere 18,05 ha, vyhlásená v roku 1993.

 

Rezervácia nie je verejnosti prístupná.

 

Prírodná rezervácia Vrchslatina, foto: P. Potocký