Národná prírodná rezervácia Svrčinník

16.02.2011 15:12

NPR Svrčinník (222,49 ha) je situovaná v Kremnických vrchoch, chránená od roku 2002. Predmetom ochrany sú zachované komplexy klimaxových lesných spoločenstiev s prirodzenou druhovou skladbou a štruktúrou drevín, miestami pralesovitého charakteru. Nadmorská výška chráneného územia je 970 – 1313 m n. m.


Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický, Žilinský
Okres: Banská Bystrica, Turčianske Teplice
Obec: Kordíky, Horná Štubňa, Čremošné, Dolný Harmanec, Turček
Katastrálne územie: Kordíky, Horná Štubňa, Čremošné, Dolný Harmanec, Horný Turček
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
 

Cez Národnú prírodnú rezerváciu Svrčinník prechádza modrá, zelená a červená turistická značka.

 

Národná prírodná rezervácia Svrčinník, foto: I. Rybár