Prírodná rezervácia Rohy

24.07.2012 09:47

PR Rohy (25,03 ha) bola vyhlásená z dôvodu ochrany teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev lesostepných plôch. Vyskytujú sa na južných svahoch vedľajšieho – parazitického krátera stratovulkánu Poľany a prenikajú sem z Maďarských hornatín, predovšetkým nadregionálnym biokoridorom rieky Hron.

 

Územie je verejnosti neprístupné z dôvodu ochrany prírody.

Prírodná rezervácia Rohy