Prírodná rezervácia Príslopy

09.12.2010 10:02

Prírodná rezervácia Príslopy sa nachádza na rovnomennej lúke juhovýchodne od Želobudzskej skalky. Okrem typických zástupcov druhov rašeliníkov a rosičky okrúhlolistej tu rastie viac druhov močiarnych rastlín.

 

Rezervácia nie je verejnosti prístupná.

Prírodná rezervácia Príslopy, foto: M. Jarný