Prírodná rezervácia Pod Dudášom

09.12.2010 10:00

Prírodná rezervácia Pod Dudášom sa nachádza v závere Hro­chotskej doliny pod Zadnou Poľanou. Rezervácia je len malým fragmentom pôvodných lesov s vysokou produkciou. Tvorí ju 130-190 ročný porast s výskytom ešte starších jedincov, je ukážkou pozoruhodnej rastovej schopnosti jedľových bučín oblasti Poľany. Ihličnaté stromy tu dosahujú mimoriadne rozmery zvlášť zaujímavý je zvyšok "veľkej jedle", ktorá vyschla v r. 1976. Výškou 53 me­trov, obvodom 575 cm, objemom viac ako 50 m kubických a vekom nad 500 rokov patrila medzi najmohutnejšie v Československu. Rezervá­cia na ploche viac ako 6 hektárov bola vyhlásená v r. 1980.

Rezervácia Pod Dudášom je prístupná po lesnej ceste od modrej turistickej značky.

 

Prírodná rezervácia Pod Dudášom, foto: Ivan Rybár