Prírodná rezervácia Mačinová

09.12.2010 10:01

Prírodná rezervácia Mačinová, na výmere 4,86 ha predstavu­je typický príklad blokoviska až suťoviska, ktoré vzniklo na okraji lávového prúdu a je charakteristické pre územie vulkanické­ho pôvodu. Lesné spoločenstvá prechádzajú až do bezlesnej kamen­nej suti. Vyhlásená v roku 1993.

 

Okrajom rezervácie prechádza lesná cesta.

 

Prírodná rezervácia Mačinová, foto: P. Potocký