Prírodná rezervácia Kopa

05.01.2011 13:04

Prírodná rezervácia Kopa je estetickou dominantou na južných svahoch Poľany. Reprezentuje skalnú stenu vymodelovanú mrazovým zvetrávaním. Územím prechádza severná hranica rozšírenia teplomilných druhov flóry a fauny, predovšetkým bezstavovcov v zvolenskej kotline.

 

Samotné územie rezervácie je verejnosti neprístupné.Prírodná rezervácia Kopa