Prírodná rezervácia Havranie skaly

09.12.2010 10:02

Prírodná rezervácia Havranie skaly v členitom teréne, ktorý prechádza do skalných stien porastených riasami, lišajníkmi a machorastami dáva predpoklad k prirodzenému vývoju celej geobiocenózy s možnosťou podrobného štúdia. Vyhlásená v roku 1997, výmera je 32 ha.

 

Okrajom rezervácie prechádza turistický chodník (zelená značka).

 

Prírodná rezervácia Havranie skaly