Prírodná pamiatka Veporské skalky

04.01.2011 15:21

Prírodná pamiatka Veporské skalky sa nachádza južne od Ľubietovského Vepra. Eróznymi procesmi rozmodelované súvrstvie sopečných tufov a aglomerátov vytvára početné stĺpy, veže a steny, koré dosahujú 30 až 35 metrovú výšku. Ich krajinotvornú funkciu znásobuje skutočnosť, že sa nachádzajú na lúčnych priestoroch.

 

Územie je verejnosti neprístupné.

Prírodná pamiatka Veporské skalky