Prírodná pamiatka Spády

04.01.2011 15:23

Prírodná pamiatka Spády predstavuje vodopádový andezitový amfiteáter, ktorý pozostáva z dvoch stupňov o celkovej výške 15 m. Lokalita je zaujímavá z hľadiska malakofauny.

 

Vodopád je prístupný od zákruty lesnej cesty proti prúdu Spádskeho potoka.

 Prírodná pamiatka Spády, foto: V. Hrúz