Prírodná pamiatka Predajnianske vodopády

16.02.2011 15:33

PP Predajnianske vodopády (11,70 ha) bola vyhlásená na ochranu výrazného geomorfologického reliéfu – kaskádovité vodopády, skalné moria, ktoré boli vytvorené dlhodobým pôsobením povrchových vôd a toku Čelno.
 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Predajná
Katastrálne územie: Predajná
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ

 

Predajnianske vodopády sú prístupné po turistickom chodníku (zelená značka). V rámci územia PP sa nachádza aj technická pamiatka Kelemenov tunel.