Prírodná pamiatka Kalamárka

04.01.2011 15:20

Prírodná pamiatka Kalamárka je zvyškom andezitového prúdu, produktu sopečnej činnosti. Oddenudovaním rozpadavého pyroklas¬tického materiálu sa vytvorila skalná plošina obrúbená vencom ve¬ží, stĺpov a bášt s výškou presahujúcou 10 m. Narušením stability sa stĺp oprel o skalnú stenu a vytvoril pôsobivú bránu. Lokalita sa nachádza severne od Detvy, je turisticky navštevovaná, slúži ako odborno-náučný objekt a (v prípade udelenia výnimky) je využívaný horolezcami ako cvičné skaly.

 

K PP Kalamárka vedie červená turistická značka (rudná magistrála). Od Detvy vedie k PP náučný chodník Kalamárka.

 

 Prírodná pamiatka Kalamárka, foto: V. Hrúz