Prírodná pamiatka Bátovský balvan

04.01.2011 15:18

Prírodná pamiatka Bátovský balvan - ide o mohutný aglomerátový blok, ktorý sa v starších štvrtohorách uvolnil mrazovým zvetrávaním a zrútil sa na údolnú nivu Hučavy v Hrochotskej doline. Blok je 14 m vysoký s priemerom 8 m. Medzi spevneným sopečným materiálom vidieť typickú sopečnú bombu hruškovitého tvaru, ktorá svedčí o tom, že v čase dopadu bola ešte v polotekutom stave.

 

Popri prírodnej pamiatke vedie modrá turistická značka.

 Prírodná pamiatka Bátovský balvan, foto: M.Štúber