Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana

09.12.2010 09:57

Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana bola vyhlásená v roku 1999 (pôvodne v roku 1972). Zaberá vrcholovú časť Poľany s priľahlými svahmi. Najvýznamnejší je výskyt smrečín na najjužnejšom okraji areálu ich pôvodného rozšírenia v Západných Karpatoch na andezitovom podklade. Pôsobivý je pralesovitý vzhľad 160 - 190 ročných smrekových porastov, ktoré sú doplnené jarabinou a bukom. Z ďalších drevín sa vyskytuje jedľa, javor horský, javor mliečny a brest horský. Rezervácia je určená na samovoľný vývoj, kde možno študovať všetky typy spoločenstiev vyšších polôh masívu Poľana. Výmera rezervácie je 855,4941 ha.

 

V rámci projektu „Ochrana pralesov Slovenska“ (www.pralesy.sk) realizovanom v rokoch 2009-2010 bol v NPR Zadná Poľana vymapovaný druhý najväčší prales na Slovensku

 

Cez NPR Zadná Poľana prechádza modrá, žltá a červená turistická značka. Modrý TZCH je súčasťou Náučného chodníka Kyslinky - Poľana - Kyslinky. Červeným TZCH (rudná magistrála) sa vychádza na vrchol Poľany (1458 m.n.m.) a na výhľady Katruška a Zbojnícky tanec.

 

Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana, foto: V. Hrúz