Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor

09.12.2010 09:59

 Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor pokrýva výrazný hrebeň medzi rovnomennou kótou a Hrbom. Za rezerváciu bola vyhlásená v roku 1967, aktualizovaná v roku 2003 . Tvo­ria ju zmiešané 100-150 ročné porasty s výrazným zastúpením buka a jedle, miestami so smrekom, jarabinou a javorom. Územie je málo narušené ľudskou činnosťou, miestami pralesovitého charakteru.

 

Kóta Hrb (1255 m n.m.) je geografickým stredom Slovenska.

 

Cez NPR Ľubietovský Vepor prechádza červená turistická značka (rudná magistrála) od Chaty pod Hrbom.

 

Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor, foto: P. Albert