Národná prírodná rezervácia Hrončecký grúň

09.12.2010 09:59

 

Národná prírodná rezervácia Hrončecký grúň v katastrálnom území Hronec najvýraznejšie reprezentuje typy bukových a jedľobu­kových spoločenstiev typických pre toto územie. Je určená hlavne pre vedeckovýskumné a náučné ciele.

 

Začlenenie do siete rezervácií Slovenska je významné v tom, že sa nachádza v rozsiahlom území s častými smrekovými monokultú­rami a je ukážkou možnej premeny na zmiešané lesy aké tu boli v minulosti. Jadro s výmerou 55 ha a vekom nad 100 rokov má po celom obvode ochranné pásmo, ktorého funkcia je tlmiť negatívne vplyvy činnosti človeka na samotnú rezerváciu, ktorá bola vyhlásená v roku 1964, aktualizovaná v roku 1993.

 

Územie je verejnosti neprístupné z dôvodu ochrany prírody.

 Národná prírodná rezervácia Hrončecký grúň, foto: P.Potocký