Národná prírodná rezervácia Dobročský prales

16.02.2011 15:11

NPR Dobročský prales (103,85 ha) bola vyhlásená za účelom ochrany zvyšku pôvodných, typických karpatských zmiešaných lesov. Cieľom ochrany je zachovať samovoľný vývoj pralesa v rôznych štádiách a umožniť sledovanie vývojových cyklov pre vedecké účely.

 

Dobročský prales ako chránené územie bol vyhlásený už v roku 1913 a patrí medzi najstaršie a najhodnotnejšie chránené územia nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Na území NPR platí najvyšší, piaty stupeň ochrany. Okolo rezervácie je osobitne vyhlásené ochranné pásmo, v ktorom platí štvrtý stupeň ochrany.

Dobročský prales so svojim ochranným pásmom je vyhlásený aj za územie európskeho významu. Rezolúciou Výboru ministrov Rady Európy, bol v roku 1998 Dobročskému pralesu udelený prestížny Európsky diplom za jedinečnú zachovalosť prírodných hodnôt.

 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Čierny Balog
Katastrálne územie: Čierny Balog
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ

 

Vstup do NPR Dobročský prales je z dôvodu jeho ochrany povolený len v rámci exkurzií za účasti pracovníkov ochrany prírody (Správa CHKO Poľana). Vstup do ochranného pásma pralesa je možný prostredníctvom exkurzií s OZ Vydra

 

Niekde sa uvádza, že okolo rezervácie vedie náučný chodník. V skutočnosti sa jedná len o informačné panely o Dobročskom pralese umiestnené v blízkosti asfaltovej cesty, ktorá vedie Brôtovskou dolinou. Náučný, resp. turistický chodník, ktorý v minulosti viedol priamo cez územie Dobročského pralesa bol z dôvodu ochrany prírody zrušený.

Dobročský prales preslávila okrem iného aj tzv. „dobročská jedľa“, v posledných rokoch sa však v dôsledku prírodných procesov rozpadli už aj zvyšky torza jedle.

Národná prírodná rezervácia Dobročský prales, foto: P. Potocký