Národná prírodná rezervácia Boky

16.02.2011 15:07

NPR Boky (176,49 ha) bola vyhlásená v roku 1964 z dôvodu ochrany jednej z najsevernejších lokalít teplomilných a suchomilných rastlinných a živočíšnych druhov s výskytom zaujímavých geomorfologických výtvorov: kamenných morí, sutí a skalného hríbu Čertova skala.

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Budča, Tŕnie
Katastrálne územie: Budča, Tŕnie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ

 

Rezervácia Boky je verejnosti prístupná prostredníctvom turistického chodníka (zelená značka) a náučného chodníka

Čertova skala v NPR Boky, foto: V. Hrúz