Možnosť zakúpenia DVD Zadná Poľana

27.07.2012 09:32

Film Zadná Poľana si môžete objednať prostredníctvom stránky tvorcov filmu https://www.irisfilm.sk/. DVD obsahuje krátky prírodopisný film (dĺžka 15 min.) a rozsiahle textové a obrázkové menu s mnohými informáciami o CHKO Poľana a NPR Zadná Poľana.

DVD s filmom Zadná Poľana je možné zakúpiť aj v Informačnom centre mesta Zvolen (+421 (0)45 5303 405, ic@zvolen.sk) na Námestí SNP 31.