Gazdovanie na Hriňovských lazoch

02.12.2014 00:00

Dňa 23. 8. 2014 Správa CHKO-BR Poľana participovala na verejnom podujatí v Hriňovej. Cieľom akcie bola propagácia tradičného hospodárenia na lazoch, miestneho folklóru a ideálneho súžitia človeka s prírodou. Správa ukázala návštevníkom prostredníctvom fotografií 7 divov Poľany – prírodné hodnoty v území, ktoré si verejnosť vybrala za najcennejšie a najmilšie vo svojom regióne.