Film Zadná Poľana

20.12.2011 09:33

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana Vás pozýva na premiéru filmu ZADNÁ POĽANA, ktorá sa uskutoční 11.1.2012 o 13,00 hod. (streda) v posluchárni B8 (PL1) Technickej univerzity vo Zvolene.

Program:
13,00 – 13,15 príhovory
13,15 – 13,30 premiéra filmu
13,30 – 14,30 beseda s tvorcami a hosťami
14,30 – 15,00 tlačová beseda pre novinárov

 

Jedným z najvzácnejších a najhodnotnejších chránených území v Chránenej krajinnej oblasti Poľana je Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana. Výmerou 855 ha je najväčším chráneným územím zameraným na ochranu pralesov na Slovensku a je súčasťou Územia európskeho významu Poľana.

 

NPR Zadná Poľana predstavuje najmä bukové, jedľovo-bukové, smrekovo-bukovo-jedľové lesné porasty a v najvyšších partiách aj spoločenstvá smrečín prevažne prirodzeného charakteru. Práve tieto sú hlavným dôvodom územnej ochrany, keďže ide o najjužnejší výskyt prirodzených smrečín na andezitovom podklade v Západných Karpatoch. Celkovo sa na Zadnej Poľane zachoval prales v dvoch väčších enklávach o výmere takmer 477 ha, pričom ide o druhý najväčší prales na Slovensku. Priemerný vek porastov sa pohybuje od 170 do 220 rokov, najstaršie stromy dosahujú aj dvojnásobného veku.

 

Správa CHKO Poľana iniciovala tvorbu filmu o NPR Zadná Poľana pre zviditeľnenie prírodných hodnôt rezervácie a informovanie o prebiehajúcich procesoch v lesných porastoch. Už niekoľko rokov je vyvíjaná snaha o ťažbu v lesných porastoch i napriek tomu, že ide o rezerváciu s 5. stupňom ochrany.

 

Film by mal poskytnúť divákom reálny obraz o súčasnom stave v rezervácii.

 

Tvorcom filmu je Mgr. Jana Sadloňová – Irisfilm. Hudbu k filmu skomponoval Tono Popovič a komentár nahovoril Marek Ťapák.

 

Na premiéru filmu budú pozvaní tvorcovia filmu, zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR, zástupcovia Lesov SR š.p., vedeckí pracovníci, odborníci, ktorí sa venujú ochrane prírodných hodnôt na Slovensku, predstavitelia miest a obcí v Podpoľaní, priaznivci CHKO Poľana, študenti a široká verejnosť.