Chránený areál Meandre Kamenistého potoka

04.01.2011 15:13

Chránený areál Meandre Kamenistého potoka predstavuje prirodzene meandrujúci tok, ktorým možno dokladovať a študovať tvorbu a dynamiku meandrov.

 

Kamenistou dolinou popri CHA Meandre Kamenistého potoka prechádza cyklotrasa Okruh okolo Poľany.

 

CHA Meandre Kamenistého potoka