Chránený areál Horná Chrapková

04.01.2011 15:15

Chránený areál Horná Chrapková, vyhlásený v roku 1999, reprezentuje podmáčané až mokradné lúky s bohatým floristickým zložením. Vyznačuje sa hojným výskytom ohrozeného taxónu žltohlavu európskeho (Trollius europaeus) a výskytom kriticky ohrozených taxónov najmä z čelade Orchideace, a kosatca sibírskeho (Iris sibirica).

 

Územie je verejnosti neprístupné.