Chránený areál Gavurky

29.03.2011 10:55

CHA Gavurky (57,43 ha) vyhlásený na ochranu zachovaného dubového hája panónskeho charakteru s výskytom teplomilných panónskych a mediteránnych druhov rastlín a živočíchov.
 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Dobrá Niva, Sása
Katastrálne územie: Dobrá Niva, Sása
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ

 

Chránený areál Gavurky je verejnosti prístupný po poľnej ceste odbočujúcej z cesty medzi obcami Sása a Dobrá Niva. Vjazd vozidlom do územia je zakázaný!

Chránený areál Gavurky, foto: P. Albert