Chránený areál Dolná Zálomská

04.01.2011 15:15

Chránený areál Dolná Zálomská je ukážkou dobre zachovaných druhovo bohatých prameniskových, slatinných a stredne vlhkých lúčnych spoločenstiev, ktoré reprezentujú typickí predstavitelia fauny a flóry.

 

Okolo chráneného areálu vedie modrá turistická značka a náučný chodník Kyslinky - Poľana - Kyslinky.

 

Chránený areál Dolná Zálomská, foto: J. Bariak