Putovanie k srdcu Poľany

Dňa 24. septembra 2019 sa uskutočnila prvá dobrodružná výprava za poznaním Biosérickej rezervácie Poľana. Počasie a príroda nám ponúkli to najlepšie čo mali a tak sa žiaci Základnej školy zo Školskej ulice v Hriňovej a Kukučínovej v Detve strávili deň v divokej prírode starej vyhasnutej sopky. 
Stretli so zástupcami LS Kyslinky a spoločne s pracovníkmi S-CHKO-BR Poľana navštívili päť zaujímavých lokalít, ktoré sa oplatí na Poľane vidieť. Cieľom aktivity bolo upevniť ich vzťah k regiónu a dostať do povedomia Poľanu ako medzinárodne významné územie na ktoré môže byť každý z nás hrdý.