Mystériu podzemia Ľubietovej

Kráľovské banské mesto Ľubietová a jeho podzemné tajomstvá boli miestom poslednej zo série exkurzií organizovaných v rámci projektu Mladé hlasy z Podpoľania. V pondelok 7. októbra príjemné slnečné počasie sprevádzalo 40 detí z Detvy a Hriňovej spolu s ich pedagógmi na výlete za objavmi živej i neživej prírody Horehronia. Sprievodcom im bol sám pán richtár obce Ľubietová Pavel Zajac, za čo mu patrí veľké poďakovanie. Preukázal sa ako skvelý hostiteľ, predstavil bohatú banícku históriu obce, porozprával o vzácnych mineráloch a iných pokladoch, na ktoré je ľubietovské okolie bohaté a previedol všetkých náučným banským chodníkom. Vďaka nezabudnuteľným zážitkom mnohí už teraz vedia napríklad aj to, v akej tme tmúcej baníci v minulosti robili, čo je to Libethenit, či aký je rozdiel medzi štôlňou a šachtou, ale aj ako vyzerá Ľubietová z výšky.