Exkurzie


Programová ponuka exkurzií pre žiakov základných škôl na mesiac september - október 2019
Miesto a čas odchodu autobusu si dohodneme telefonicky/mailom, pričom dátum exkurzie sa bude nastavovať podľa záujmu škôl.
Prosíme o vyplnenie prihlasovacieho formulára za každého žiaka.
Kontakt: Lucia Miňová, Správa CHKO-BR Poľana, e-mail: lucia.minova@sopsr.sk, 0903 298 304
Počet osôb je limitovaný.

 

Program exkurzií

  Prihlasovací formulár