V CHKO Poľna sa nachádza 22 maloplošných chránených území a 2 chránené stromy. Maloplošné chránené územia v CHKO Poľana zaberajú 6,12% rozlohy CHKO. (Orientačná mapa CHKO Poľana)

Maloplošné chránené územia v CHKO Poľana

Maloplošné chránené územia v CHKO

Prírodná pamiatka Havranka

04.01.2011 15:25
Prírodná pamiatka Havranka predstavuje erózne zvýraznenú hradbu z vulkanických brekcií na hrebienku nad dolinou Kyslá, východne od Hájneho grúňa. Objekt je takmer 130 m dlhý, jeho šírka je 0,5-2 m, výška je závislá od klesajúceho terénu, pričom jej maximum je 18 m. Vyhlásený v roku...

Chránený strom Buk pod Kľukou

04.01.2011 15:26
Chránený strom Buk pod Kľukou, jeho vek je viac ako 200 rokov. Obvod kmeňa vo výške 1,3 m 451 cm. Strom rastie v lesnom poraste a je ukážkou rastových možností buka ako prirodzenej súčasti okolitých lesov. Chránený strom Buk pod Kľukou, foto: M. Jarný

Chránený strom Buk pod Širokou

04.01.2011 15:27
Chránený strom Buk pod Širokou, jeho vek sa odhaduje na 200 rokov. Pre svoje rozmery, priemer 155 cm a obvod 486 cm (merané vo výške 1,3 m), je považovaný za najmohutnejší známy buk v CHKO. Strom rastie v lesnom poraste a je ukážkou rastových možností buka ako prirodzenej súčasti okolitých...

Prírodná rezervácia Kopa

05.01.2011 13:04
Prírodná rezervácia Kopa je estetickou dominantou na južných svahoch Poľany. Reprezentuje skalnú stenu vymodelovanú mrazovým zvetrávaním. Územím prechádza severná hranica rozšírenia teplomilných druhov flóry a fauny, predovšetkým bezstavovcov v zvolenskej kotline.   Samotné územie...
<< 1 | 2 | 3