FILM ZADNÁ POĽANA

Možnosť zakúpenia DVD Zadná Poľana

27.07.2012 09:32
Film Zadná Poľana si môžete objednať prostredníctvom stránky tvorcov filmu https://www.irisfilm.sk/. DVD obsahuje krátky prírodopisný film (dĺžka 15 min.) a rozsiahle textové a obrázkové menu s mnohými informáciami o CHKO Poľana a NPR Zadná Poľana. DVD s filmom Zadná Poľana je možné zakúpiť aj v...

Film Zadná Poľana

20.12.2011 09:33
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana Vás pozýva na premiéru filmu ZADNÁ POĽANA, ktorá sa uskutoční 11.1.2012 o 13,00 hod. (streda) v posluchárni B8 (PL1) Technickej univerzity vo Zvolene. Program: 13,00 – 13,15 príhovory 13,15 – 13,30...