Bylinkový záhon, hmatový chodník, vtáčie búdky a krmítka, javisko na ekodivadielka, altánok a interaktívne prvky. Toto všetko bolo vybudované počas letných mesiacov roku 2012 v záhrade Správy Chránenej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie Poľana vo Zvolene. Priestor slúži ako veľká ekologická učebňa pre žiakov a verejnosť zo Zvolena a okolia.

Za pomoc pri budovaní ekocentra ďakujeme aj touto cestou Mestu Zvolen, Združeniu Slatinka, Nadácií Ekopolis, všetkým sponzorom a priateľom. Ďakujeme aj v mene detí, pre ktoré je ekocentrum určené. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so školami, škôlkami, školskými klubmi či centrami voľného času pri environmentálnej výchove.

Ekocentrum Poľana

(Správa CHKO-BR Poľana)

Hurbanova 20, Zvolen

Kontakt: 045/533 48 34, 0903 298 304, chkopo@sopsr.sk, www.chkopolana.eu