Chránené územia

Od júla 2000 je v územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana okrem samotného územia CHKO aj ostatná časť územia okresov Detva, Brezno, Banská Bystrica a Zvolen, okrem častí, ktoré patria do iných VCHÚ.

Maloplošné chránené územia zaberajú 1,14% z celkového územia v pôsobnosti Správy CHKO Poľana.

Maloplošné chránené územia v CHKO Poľana zaberajú 6,12% rozlohy CHKO.