Upozornenia

Organizátorom podujatia je OZ Náš región Podpoľanie a Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana. Informácie o podujatí získanie aj na facebookovej stránke Biosférickej rezervácie Poľana ako aj na tel. č. 0903 298 304, e-mail: lucia.minova@sopsr.sk.

Odporúčame návštevníkom využiť pešiu
turistiku po vyznačených turistických
trasách, prípadne inú nemotorovú dopravu.
Cesta na Horský hotel Poľana je značne
poškodená. Cesta je úzka a stret vozidiel
v oboch smeroch je komplikovaný. V prípade,
že použijete motorové vozidlo, odporúčame,
aby ste výstup na hotel realizovali v čase od
9.00 – 13.00 a zostup od 17.00 – 21.00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia si organizátori vyhradzujú právo na zmenu programu.

Kultúrny program sa v prípade dažďa presúva do kultúrneho centra v Hriňovej.