Program podujatia 27. mája 2017

Program v okolí Prírodnej pamiatky Kalamárka (od 9.30)

Archeológia

Odborný výklad o lokalite s archeológom Romanom Hrončiakom o 9.30 h. a o 11.30 h.                                                 

Horolezectvo

Ukážka lezenia na skalách s inštruktorom

Program v okolí Horského hotela Poľana

(od 10.00)

Salašnícvo v Podpoľaní – ukážka chovu domácich zvierat a strihania oviec, jazda na koni, ukážka koliby

Poľovníctvo – prehliadka zhodov a trofejí, prezentácia poľovníctva a kynológie

Lesníctvo – pílenie dreva, ťahanie dreva s koňmi, ukážky práce v lese

Environmentálna výchova a lesná pedagogika – tvorivé dielne, spoznávanie mikrosveta, zábavná mapa Poľany, infostánok, zábavné kvízy a hry pre deti aj dospelých

Remeselníci - ukážka tradičných remesiel a umenia v Podpoľaní, remeselnícke trhy

Včelárstvo – včelárske produkty, ukážka a informácie o chove včiel

 

Kultúrny program - pódium:

Scénický program "Výsosť Poľany"

13.10 – 13.50

 • ĽH Paľáčovcov  a Rozkazovači z Hrochote           
 • Ženská spevácka skupina FSk Poničan z Poník 
 • DFS Hviezdička z Hriňovej
 • FS Podpoľanec z Detvy a
 • Dievčenská  spevácka skupina
 • Veronika Malatincová z Podkriváňa  
 • Žiaci zo Zákaldnej školy Kriváň
 • Heligonkár - Ján Malatinec  st. z Korytárok
 • DFS Ratolesť z Detvy  Rozkazovači z Dúbrav  -  Jozef Smutný, Jozef Šufliarsky , Ján Lalík , Milan Šulek                                           
 • ĽH ľubomíra Smutného -  Podpolianski Vrchári
 • Gajdoš - Michal Machava z Hriňovej
 • FSk Javorinka pri základnej organizácií  SZZP  v Hriňovej   

Réžia, scenár a námet  : Roman Malatinec

Asistent uvedenia programu : Jaroslav Černák

14.10 – 15.00

TRI GROŠE - Divadelný súbor VLADÁRIA Poniky, Hudobná rozprávka podľa predlohy Pavla Dobšinského v režijnej úprave Tatiany Jánošovej

15.00 – 17.00

Súťaž o Kráľovnú Poľany

17.00 – 18.00

Beseda s osobnosťami z Podpoľania

18.00

Vyhlásenie výsledkov súťaže o Kráľovnú Poľany