Parkovanie

Parkovanie motorových vozidiel je na vyznačených odstavných plochách v okolí Horského hotela Poľana, pri PP Kalamárka, pred rampou na zelenej turistickej značke k NPP Vodopád Bystrého potoka.

 

  Parkovanie Horský hotel Poľana  

 

Parkovanie pri PP Kalamárka

Parkovanie na Javorinke

Parkovanie pri NPP Vodopád Bystrého potoka