Doprava

Žiadame návštevníkov, aby využívali výhradne pešiu turistiku po vyznačených turistických trasách, prípadne inú nemotorovú dopravu. Cesta na Horský hotel Poľana je značne poškodená. Cesta je úzka a stret vozidiel v oboch smeroch je komplikovaný.

Využitie motorového vozidla je možné len vo výnimočných prípadoch.

Výstup na hotel motorovým vozidlom je možný v čase od 9.00 – 13.00 a vzostup od 17.00 – 21.00 hod.