Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

KOORDINAČNÁ RADA BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCIE POĽANA

Vás pozýva na

 

Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

Horský hotel Poľana k. ú. Hriňová/ Prírodná pamiatka Kalamárka k. ú. Detva

SOBOTA 27. mája 2017

9.30 - 19.00

 

                                                 

 

         Doprava                    Upozornenia           Ďalšie informácie            Parkovanie           

 

Program podujatia
 

Partneri podujatia