VYHLÁSENIE VÍŤAZOV SÚŤAŽE LETOM SVETOM S POĽANOU

Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa v Podpolianskom múzeu v Detve uskutočnila vernisáž výstavy súťažných prác rovnomennej súťaže Letom svetom s Poľanou. Ide o súťaž realizovanú v rámci projektu Mladé hlasy z Podpoľania podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA. Realizátorom projektu a výstavy je Správa CHKO-BR Poľana (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky) a o. z. Karpatské ochranárske združenie altruistov Zvolen (K.O.Z.A.) v spolupráci so základnými školami v Detve a Hriňovej a Podpolianskym múzeom v Detve.

 

Umelecká súťaž Letom svetom s Poľanouprebiehala počas celého leta a jesene 2019. Záujemcovia sa mohli realizovať v dvoch tvorivých kategóriách – Som Poľana, dajte mi moju podobu - tvorba grafického návrhu Poľany - kreslenie/maľovanie a tvorba krátkeho videa – Som hrdý, že môj domov je rezervou biosféry.

Súčasťou slávnostnej vernisáže výstavy bolo vyhlásenie výsledkov súťaže. Odborná porota, ktorú tvoril tím umelcov: PaedDr. Renata Babicová, vedúca Podpolianskeho múzea, výtvarníčka PaedDr. Tatiana Harachová, akademický maliar Juraj Šufliarský, Tibor Vrťo - žiak ZUŠ Detva a riaditeľka správy CHKO-BR Poľana Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.. vyhodnotila súťaž v kategóriách:

Kresba, maľba, grafika:
Dávid Kamenský – cena za grafické spracovanie, absolútny víťaz (ZŠ Krivec, Hriňová)
Jakub Kurák – cena za kreativitu (ZŠ J. J. Thurzu, Detva)
Ivana Ľuptáková – cena za symboliku (ZŠ Obrancov mieru, Detva)
Marek Spodiak – cena žiackej poroty (ZŠ J. J. Thurzu, Detva)
Kristína Chromeková – cena múzea (ZŠ J. J. Thurzu, Detva)

Video:
1. Moje najobľúbenejšie miesto - Sofia Hrončeková, Simona Drugdová, Viktória Šuleková (ZŠ Školská Hriňová, 5. A)
2. Milujeme Hriňovú - ZŠ Školská Hriňová, 5. A (kolektív - Diana Bariaková, Barbora Báťková, Simona Drugdová, Kristína Grgačová, Sofia Hrončeková, Ema Hukelová, Viktória Kamenská, Jaroslav Kmeť, Timotej Košút, Michaela Lalíková, Jakub Machava, Martin Malček, Kevin Melicherčík, Jozef Michálik, Nina Palúchová)
3. Poľana - Viktória Banská (ZŠ Školská, Hriňová)4. Poľana - Ľubomír Ilčík (ZŠ Školská Hriňová)

Výstavu si návštevníci môžu pozrieť v Podpolianskom múzeu od 12. 12. 2019 do 12. 2. 2020.

Súťaž a výstava sú súčasťou kampane Biosférickej rezervácie Poľana, ako medzinárodne významného územia a súčasť celosvetového programu UNESCO „Človek a biosféra“. Biosférické rezervácie sú modelovými územiami, kde človek a príroda žijú vo vzájomnej rovnováhe a navzájom sa rešpektujú, podporujú a dopĺňajú. Tieto výnimočné územia môžete navštíviť po celom svete. Je ich spolu 701 v 124 krajinách sveta.

 

      !!!SÚŤAŽ!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         !VIAC INFO NÁJDETE TU!

Príď a staň sa hviezou!

Krásny letný večer v areáli školy ZŠ a MŠ A. Vagača v Detve mohli zažiť šikovní a aktívny mladí ľudia, študenti a deti pri tvorbe nadrozmerného súhvezdia Veľkej medvedice. Podujatím sme chceli upozorniť na význam poslania Biosférickej rezervácie Poľana a odštartovať vzdelávací projekt, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl a trávenie mládeže v prírode. Ďakujeme všetkým zúčastneným. Myslíme, že výsledok mal žiarivý efekt.

DOD Biosférickej rezervácie Poľana 2019

V sobotu 1.6. 2019 o 11:30 hod. areál amfiteátra v Detve otvoril svoje brány pri príležitosti konania tretieho ročníka Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana, ktorý pravidelne organizuje Koordinačná rada Biosférickej rezervácie spolu s partnermi z regiónu.  Na tento deň bol pripravený bohatý program pre všetky vekové kategórie s názvom Putovanie Poľanou. Deti i dospelí si vyskúšali voje vedomosti o unikátnom území, v ktorom žijú, o podpolianskej prírode, lesníckej a poľovníckej histórii, pripomenuli si miestnu kultúru, ochutnajú tradičné jedlá.  Na svoje si prišli aj tí, ktorí radi trávia voľný čas v prírode aktívne, ale aj tí, ktorým stačí dobrá spoločnosť a oddych. Popoludní bol pre návštevníkov pripravený pestrý kultúrny program: divadielko detí MŠ M.R. Štefánika v Detve, DFS Hviezdička z Hriňovej a ženská spevácka skupina Hriňovčanky. O 18-tej pobavilo divákov divadelné predstavenie  Rebrinák v podaní divadelného ochotníckeho súboru Kriváň a premietanie filmov z festivalu „Folklór a tradície“. Podujatie spestrili sprievodné podujatia - súťaž krúžkov Mladých priateľov poľovníctva a prírody,  ukážky remeselných zručností, prezentácia lokálnych výrobcov regionálnych produktov, vozenie na koňoch,  skalolezectvo na Kalamárke, lesnícka a poľnohospodárska technika. Po zotmení  pod taktovkou členov Slovenského zväzu astronómov a študentov gymnázia v Detve mohli deti aj dospelí pozrieť cez hvezdársky ďalekohľad a rozprávať sa s odborníkmi o hviezdnej oblohe. „Partnerstvo a spolupráca regionálnych lídrov je kľúčovým bodom pre dobré fungovanie života Biosférickej rezervácie. Tu na Podpoľaní sa nám spájanie darí, čoho ukážkou je podujatie Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie.“ hovorí riaditeľka S-CHKO- BR Ing. Vladimíra Fabriciusová a dodáva: „Na príprave podujatia s S-CHKO-BR veľmi aktívne spolupracujú LESY Slovenskej republiky, š. p., Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, o. z. Náš región Podpoľanie, mestá Detva, Hriňová a mnohí ďalší, ktorým patrí veľká vďaka.“

                                                             

  

 

FB (Biosphere Reserve Polana)

Mapku podujatia nájdete  TU:


 

PROJEKT TVORIVÉ RUKY

Zámer projektu nájdete tu:


Projekt_tvorive ruky.pdf (2 MB)

100. výročie ŠOP SR - výsadba stromov v Hriňovej

V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Sériu osláv odštartoval dňa 16. 4. 2019 štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda zasadením prvého zo 100 stromov – duba zimného v Hriňovej v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti a Biosférickej rezervácie Poľana. V týchto dňoch sadia stromy aj ostatné Správy národných parkov a chránených krajinných oblastí. Okrem duba zimného sme zasadili na Podpoľaní ešte dve hrušky. Správa CHKO-BR Poľana ďakuje Mestu Hriňová, DFS Hviezdička, ZŠ s MŠ Školská s pani učiteľkou, Majkou Fabrikovou a fujerášovi Jankovi Cerovskému za sprievodný krásny program. Bolo nám cťou osláviť toto významné výročie v Biosférickej rezervácii Poľana.

 

25. výročie SV MAB

 

Tento rok oslavuje Slovenský výbor Programu Človek a biosféra (MAB) významné 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa dňa 10. decembra 2018 uskutočnilo slávnostné zasadnutie, na ktoré boli pozvaní minulí aj súčasní členovia, podieľajúci na napĺňaní cieľov a poslania biosférických rezervácií (BR) na Slovensku.

 Za týmto účelom úlohu hostiteľa prijala Biosférická rezervácia Poľana, ako príklad dobrej praxe, v manažovaní biosférických rezervácií vo svete. Členovia SV MAB sa pri tejto príležitosti stretli s kľúčovými osobnosťami Koordinačnej rady BR Poľana a jej partnermi z rôznych častí Slovenska.

Osláv 25. výročia SV MAB sa zúčastnili manažéri biosférických rezervácii – Tatry, Slovenský Kras, Východné Karpaty a Poľana, hostia z ML Košice, ŠL TANAP, starosta z Mníšku nad Popradom a partneri BR Poľana – lesníci, poľnohospodári, starostovia, poľovníci, ochranári, gazdovia, vedci – partneri.

 V doobedňajších hodinách hostia navštívili územie (Očová, Hrochotský mlyn, Kyslinky a  Raticov vrch) v sprievode stakeholdrov z BR Poľana.   Na Raticovom vrchu v Kostole Fatimskej Panny Márie kapucín Vladko dal účastníkom terénnej exkurzie požehnanie a vyjadril podporu myšlienke biosférickej rezervácie, ako spojenia človeka a prírody.

 Dôležitou časťou programu bolo predstavenie  samotného programu MAB – Človek a príroda, ale najmä prezentácie našich slovenských biosférických rezervácií: Slovenský Kras, Tatry, Východné Karpaty a Poľana.

Na podujatí sme si pripomenuli i 20. výročie prvej trilaterálnej biosférickej rezervácie na svete BR Východné Karpaty (Slovensko, Poľsko, a Ukrajina)

Stretnutie poskytlo priestor pre diskusiu a rozhovory, týkajúcich sa troch základných funkcií BR – ochrannú, logistickú a rozvojovú. Súčasťou programu bolo aj predstavenie vízie SV MAB na najbližšie roky:

  1. Zabezpečiť pre BR podporu Vlády SR
  2. Zabezpečiť financovanie biosférických rezervácií
  3. Podieľať sa na národnej a medzinárodnej propagácii
  4. Vytvárať partnerstvá doma a v zahraničí
  5. Zabezpečiť systematický výskum a monitoring
  6. Realizovať interaktívnu a kreatívnu výchovu a vzdelávanie
  7. Vytvorenie medzinárodnej siete modelových lesov
  8. Propagovať prírode blízke obhospodarovanie lesov
  9. Vytvárať verejno- súkromné partnerstvá
  10. Zabezpečiť transparentné a participatívne manažovanie BR

Podujatie pokračovalo do večerných hodín v príjemnej atmosfére podpolianskeho folklóru a tradícií.

Bol to deň vzájomnej úcty a rešpektu.

Tak ako Poľana spojila ľudí v Podpoľaní, spája ľudí aj z iných regiónov. Pravdepodobne preto, lebo v nej tlčie srdce Slovenska.

Vážení návštevníci,

pokiaľ hľadáte aktuality z činnosťi Správy CHKO-BR Poľana môžete ich ich nájsť na našom novom webe: chkopolana.sopsr.sk

 


Dni otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana!

ĎAKUJEME sponzorom dobrovoľníkom a náhodným dobrým ľuďom za ochotu pomôcť, radosť a ústretovosť. Vďaka všetkým, ktorí zdieľate, šírite a podporujete dobré meno našej Biosférickej rezevácie Poľana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

!!!ZMENA PROGRAMU!!!

Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

9. 6. 2018

Škola tanca pre deti 12.00 – 13.00

„V objatí Poľany“ (kultúrny program) 13.30 – 15.30

„Krása Podpoľania“ (Blok venovaný ženám z Podpoľania) 15.30 – 16.00

Škola tanca 17.00

 

V prípade nepriaznivého počasia sa plánovaný kultúrny program bude 9. júna 2018 konať  v čase od 13:00 do 18:00 v Kultúrnom centre Hriňová.

 

Dni otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

Premietanie filmov na Poľane
8. 6. 2018 - Horský hotel Poľana

 

21.00 - Biosférická rezervácia Poľana (Ľubomír Viluda& Ivan Kršiak)
21.20 -,,Paľo Žiak, furman z Vrch Slatiny“ (Ing. Ján Kuska)
21.35 – Dušan Holík (Vlado Kružic)
22.00 – Hriňovský kostolík na Islande (Luboslav Polák)
22:05 – Hriňová krajina tradičnýc hodnôt (Jana Sadloňová – IRISFILM)

 DARUJTE 2% 

 

  

 

 

Biosférická rezervácia Poľana inšpiruje svet

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Slovenskou komisiou UNESCO vyhlasuje od 22. 2. 2018 súťaž pre tvorbu krátkeho filmu z biosférických rezervácii na Slovensku. Výzva je súčasťou medzinárodnej kampane #ProudToShare pod hlavičkou UNESCO, ktorá je aktívna prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Jej poslaním je prezentácia prírodných, kultúrnych hodnôt a aktivít v biosférických rezerváciách v 120 krajinách na celom svete.

Vyzývame všetkých šikovných ľudí, ktorí  radi pozorujú svet cez kameru a vedia tak zachytiť zaujímavé momenty zo života našej Poľany. Hľadáme tvorcu krátkeho 1 minútového filmu, ktorým bude autor pútavo prezentovať Biosférickú rezerváciu Poľana tak, aby inšpiroval celý svet. Dvadsať najlepších filmov z celého sveta bude prezentovaných v júli 2018 v New Yorku v rámci kongresu „Fórum politikov na vysokej úrovni 2018.

Poľana už mala šancu dokázať, že je jednotkou v sieti 669 biosférických rezervácií vo svete ocenením Michaela Batissa za najlepší manažment biosférickej rezervácie. Dokážme to opäť našou tvorivosťou, zapálením a pokorou, ktorá ukáže našu lásku k Podpoľaniu, úctu k dedičstvu našich predkov a zachovávanie tradícií a prírodného bohatstva, ktoré v našom kraji máme.

Film Poľana (2016) autorov  Ľ. Viluda a I. Kršiak získal ocenenie na viacerých medzinárodných filmových festivaloch a medzi iným aj v Los Angeles.

Krátke spoty z Biosférickej rezervácie Poľana je potrebné zaslať do 23.3. 2018 na DVD na adresu: Správa CHKO-BR Poľana, J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen.

 

 Výzva #ProudToShare 

Povinné prílohy k výzve:

Súhlas o použití autorských práv

Registračný formulár

Monitoring netopierov na zimoviskách v Harmaneckej jaskyni

Dňa 5. 2. 2018 pracovníci Správy CHKO-BR Poľana v spolupráci so Správou Slovenských jaskýň a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku uskutočnili monitoring netopierov na zimoviskách v NPP Harmanecká jaskyňa. Pri sčítaní tu bolo zistených 7 druhov tohto zaujímavého živočícha s celkovou početnosťou 1765 jedincov.

POZVÁNKA NA POĽANU

Letná sezóna na Poľane je v plnom prúde. Voňavé lúky a tajomné zákutia starej sopky čakajú na svojich objaviteľov. Aby sa Vám lepšie kráčalo prírodou Poľany, spriechodnili sme chodník zo Sedla Jasenová na Prednú Poľanu, obnovili sme značenie CHKO. Príďte na Poľanu nabrať zážitky s príchuťou byliniek, malín a čučoriedok.           

Cenu Michela Batissa 2017 získala Vladimíra Fabriciusová

Ocenenie jej udelili na 29. zasadnutí Medzinárodnej koordinačnej rady programu MAB (Man and Biosphere), ktoré tento týždeň prebieha v centrále UNESCO v Paríži.

                                                                            
Ing. Vladimíra Fabríciusová, riaditeľka Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana (na zozname UNESCO), prevzala 13. júna 2017 prestížnu cenu Michela Batissa 2017 za najlepší manažment biosférickej rezervácie UNESCO na 29. zasadnutí Medzinárodnej koordinačnej rady programu MAB (Man and Biosphere), ktoré tento týždeň prebieha v centrále UNESCO v Paríži.

Bratislava 13. júna (TASR) - Prestížnu Cenu Michela Batissa 2017 za najlepší manažment biosférickej rezervácie UNESCO 2017 si prevzala riaditeľka Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana Vladimíra Fabriciusová. Ocenenie jej udelili na 29. zasadnutí Medzinárodnej koordinačnej rady programu MAB (Man and Biosphere), ktoré tento týždeň prebieha v centrále UNESCO v Paríži. TASR o tom informovala Stála delegácia SR pri UNESCO v Paríži.

"Je úžasné pozorovať stakeholderov preberať iniciatívu nad CHKO Poľana. Je veľkým úspechom, že ani politické zmeny neprekazili túto iniciatívu," povedala Fabriciusová pri preberaní Ceny Michela Batissa.

Podľa informácií Stálej delegácie SR pri UNESCO jej projekt s názvom „Biosférická rezervácia – príležitosť pre ľudí a prírodu“, o ktorého prvenstve rozhodol Poradný zbor Medzinárodnej koordinačnej rady Programu MAB na svojom januárovom zasadnutí, bol postavený na niekoľkých hlavných tematických pilieroch.

"Zdôrazňuje v ňom význam zvyšovania environmentálneho povedomia, obnovy a podpory tradičného využitia pôdy ako podmienku na udržanie biodiverzity, upevňovanie vzťahov s domácim obyvateľstvom a propagáciu CHKO Poľana na Slovensku i vo svete," uviedla Stála delegácia SR pri UNESCO. V rámci projektu "Biosférická rezervácia – príležitosť pre ľudí a prírodu" predstavila Fabriciusová víziu pre CHKO Poľana v nasledujúcich rokoch, kde zaradila získavanie podpory a financií na rozvoj oblasti či podporu a koordináciu výskumných aktivít.

Medzivládny vedecký program MAB funguje pod záštitou UNESCO od roku 1971 s cieľom vybudovať vedeckú základňu pre udržiavanie aktívnych a harmonických vzťahov medzi ľuďmi a ich životným prostredím. Aktuálne je certifikátom UNESCO označených 669 biosférických rezervácií v 120 krajinách sveta. Na území SR sa nachádzajú štyri z nich - Slovenský kras (od roku 1977), Poľana (1990), Východné Karpaty (1992) a Vysoké Tatry (1992).

 

https://www.teraz.sk/slovensko/unesco-cenu-michela-batissa-2017-ziska/265147-clanok.html

       Dobročský prales obhájil Európsky diplom                                                                

                                                                                           

               

Bratislava, 9. jún 2017 – Národná prírodná rezervácia Dobročský prales v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie Poľana je vynikajúcim príkladom spolupráce ochranárov envirorezortu, lesníkov, akademickej obce či tretieho sektora na Slovensku. Takto zhodnotil aktuálne plnenie kritérií Európskeho diplomu priamo na mieste expert Rady Európy Robert Brunner. Dobročský prales tak spĺňa podmienky pre opätovné udelenie Európskeho diplomu pre chránené územia na ďalšie desaťročné obdobie.


Účastníkmi hodnotiacej misie nezávislého experta Rady Európy boli zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR, Lesov Slovenskej republiky, štátneho podniku – Odštepného závodu Čierny Balog, vedeckých a výskumných inštitúcií, ako aj predstavitelia samosprávy a mimovládnych organizácií Vydra a Prales.

"Spolupráca medzi ochranou prírody, lesníkmi, samosprávou, vedcami a mimovládnymi organizáciami je vynikajúca a mala by byť príkladom pre ďalšie oblasti Slovenska. Taktiež napomôže dosiahnutiu výsledkov v ochrane prírody nielen v Dobročskom pralese, ale i v celom regióne,“ zdôraznil expert Rady EÚ Robert Brunner.

Hodnotiaca misia pozostávala z informatívneho stretnutia v sídle Štátnej ochrany prírody SR – Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana a diskusie so zástupcami vedeckej sféry na pôde Technickej univerzity Zvolen, ale aj návštevy samotného Dobročského a Badínskeho pralesa.

„Tieto pralesy boli vyhlásené za chránené územia pred viac ako 100 rokmi a sú skutočným skvostom nášho prírodného dedičstva. Udelenie Európskeho diplomu aj pre ďalšie obdobie je tiež potvrdením vynikajúcej súčinnosti ochranárov, lesníkov, miestnej samosprávy a tretieho sektora, ako aj vedcov v tomto území,“ povedala Jana Durkošová z Ministerstva životného prostredia SR.

Rada Európy udeľuje Európsky diplom pre chránené územia od roku 1965. Územie musí spĺňať dve základné kritériá: mimoriadne prírodné hodnoty (biologická a krajinná rozmanitosť) a príkladnú starostlivosť o územie. Ďalšie podmienky a odporúčania sú zahrnuté do príslušnej rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy. Národná prírodná rezervácia Dobročský prales prvýkrát získala pre svoju jedinečnosť významné medzinárodné ocenenie prírodných hodnôt Európsky diplom pre chránené územia v roku 1998.

Celkovo Rada Európy v Štrasburgu zapožičala toto prestížne ocenenie 74 chráneným územiam v 29 krajinách, Prvými boli prírodná rezervácia Hautes Fagnes v Belgicku, národná rezervácia Camargue vo Francúzsku anglický národný park Peak District. V tejto prestížnej spoločnosti sú aj Fair Isle zo Škótska, národná prírodná rezervácia Teberda z ruského Kavkazu či vtáčia rezervácia Kuşcenneti v Turecku.

Kráľovná Poľany

Dovoľte nám oficiálne predstaviť historicky prvú Kráľovnú Poľany. Je ňou Michaela Šufliarska, ktorá bola nominovaná za obec Korytárky. Víťazke srdečne gratulujeme a prajeme jej aby krásne posolstvo hodnôt Poľany prezentovala počas svojho kraľovania s rovnakou noblesou akú predviedla na súťaži. Do súťaže sa zapojilo osem dievčat: Michaela Kubišová (Kriváň), Katarína Balleková (Poniky), Iveta Chamulová (Stožok), Romanetta Považancová (Hrochoť), Michaela Kalinčiaková (Hriňová), Dominika Kamenská (Dúbravy), Radoslava Hakelová (Detva). Dievčatá v niekoľkých súťažných disciplínach predviedli svoj tanec, spev, svoje zručnosti vo vyšívaní, vedomostiach či šúpaní zemiakov.

 

                             

27. mája 2017

Horský hotel Poľana

Prírodná pamiatka Kalamárka
27:


  Plagát DOD  

Plagát Súťaže o Kráľovnú Poľany

DARUJTE 2% Z DANE

   

Karpatské ochranárske združenie altruistov Zvolen bolo zriadené pri Správe CHKO-BR Poľana v roku 1996. Svojimi aktivitami združuje priaznivcov a nadšencov Chránenej krajinne oblasti a Biosférickej rezervácie Poľana. K.O.Z.A. je dobrovoľným združením ľudí, ktorí sa snažia pomáhať pri praktickej ochrane prírody. Poslaním združenia je aj výchova mladej generácie k prírodným a kultúrnym hodnotám Poľany a zachovaniu jej dedičstva aj pre ďalšie generácie.

Tlačivo k poukázaniu 2%

Mičinské travertíny majú nový chodník

V auguste tohto roku bol zrekonštruovaný chodník v NPP Mičinské travertíny, ktorý opäť umožní návštevníkom plynulý prechod k travertínovým kopám. V rámci územia bola vykonaná aj údržba prameňa -  odberného miesta minerálnej vody. V okolí boli pridané ďalšie prvky ako drevené zábradlie či kamenná dlažba, ktorá skrášľuje priestor pri informačnom paneli.

Za pomoc pri obnove ďakujeme obci Dolná Mičiná, Čerín a za finančný príspevok spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

 

Rekonštrukciu národnej prírodnej pamiatky Mičínske travertíny finančne podporila Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ako súčasť projektov zameraných na ochranu a podporu biodiverzity.

Foto: M. Jarný

Film Poľana zožal úspech na filmovom festivale v Los Angeles

Film Štátnej ochrany prírody SR o Biosférickej rezervácii Poľana získal cenu za najlepší zahraničný dokumentárny film na filmovom festivale v Los Angeles. Ide o festival, ktorý každý mesiac udeľuje cenu za tvorivé diela z celého sveta. Film bude prezentovaný vo filmovom štúdiu Raleigh Studios, Hollywood  10. júla 2016.

Program Človek a biosféra (MAB) je považovaný za vlajkový program UNESCO spájajúci prírodu a krajinu s človekom za účelom zabezpečenia udržateľného rozvoja. Základným mottom programu je harmonický vzťah človeka a prírody. V súčasnosti UNESCO eviduje 669 biosférických rezervácií v 120 krajinách. Slovenská republika zaradila do Programu UNESCO Človek a biosféra, okrem Poľany aj ďalšie vzácne územia – Východné Karpaty, Tatry a Slovenský Kras.

Poľana predstavuje jedinečné územie v strede Slovenska. Posledné roky je Poľana aj symbol spolupráce a unikátneho javu – vzájomnej úcty a rešpektu medzi všetkými, ktorí v nej pôsobia.

Tajomné zákutia, skalné monumenty - mohutné zvyšky dávnej sopečnej činnosti, lesy a pralesy, polianky – horské lúky, pasienky a človek – mozole, pot, ale i úprimná radosť a najmä hrdosť tých, čo na tomto pôvabnom kúsku zeme žijú. To je Poľana – napriek tomu, že je známa, po stáročia si zachovala svoju intimitu.

Autormi dokumentárneho filmu o Biosférickej rezervácii Poľana, ktorá môže slúžiť ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím, sú Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak.

 Vďaka založeniu Koordinačnej rady BR Poľana sa darí zveľaďovať územie a plniť základne funkcie biosférických rezervácií (ochrannú, logistickú a rozvojovú).

Biosférické rezervácie slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím. Zohrávajú významnú úlohu nielen pre miestne obyvateľstvo, ale poznatky z takého územia sú potrebné pre celú spoločnosť a sú základným pilierom vízie biosférických rezervácií pre 21. storočie, ktorá bola formulovaná v záveroch Sevillskej konferencie v roku 1995 a Limskej konferencie v marci 2016 .

Vedci, ako aj prax zaoberajúca sa plánovaním alebo politikou a miestne komunity prijali BR s očakávaním, že prinesú rôzne poznatky a skúsenosti so zachovaním biodiverzity a spoločenského a hospodárskeho vývoja a miestneho ekonomického rozvoja. Ťažisko je na príprave modelov na  globálnej, národnej a miestnej úrovni, kde BR budú slúžiť ako školiace miesta pre profesionálov v oblasti politiky, rozhodovania, výskumu, vedy, hospodárenia, práce a pre zúčastnené osoby na úrovni miestnych komunít v ich vzájomnej spolupráci pri prenášaní zásad udržateľného rozvoja do miestnych podmienok.

Biosférické rezervácie, či „rezervy biosféry“ sú modelové územia, kde ochrana prírodných hodnôt je podporovaná spôsobom hospodárenia na určitom území. Tento prístup zhmotňuje ľudské poznanie o tom, že to čo a ako človek robí, prispieva k zachovaniu biodiverzity. Zároveň však takýto prístup by tým, ktorí v týchto územiach pracujú mal zaručovať určitú podporu  a ich produkty by mali mať akýsi certifikát o kvalite a vyššej hodnote.

Dokument BR Poľana bol vyrobený za finančnej podpory Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, v rámci projektu Štátnej ochrany prírody SR – „Rozvoj ochrany prírody  a chránených území v Slovenských Karpatoch“.

Film slúžil aj na prezentáciu BR Poľana na Svetovom kongrese biosférických rezervácií v Lime (marec 2016). V rámci kongresu Medzinárodná koordinačná rada biosférických rezervácií schválila rozšírenie Biosférickej rezervácie Poľana o Hriňovské lazy, čo predstavuje ďalší dôkaz úspešného manažovania územia na participatívnom princípe.

Ďakujeme všetkým, ktorí spolupracovali na filme.

Kto nebol na Poľane, nevidel svet. Prijmite naše pozvanie do srdca Slovenska – najvyššej vyhasnutej sopky na Slovensku.

Trailer k filmu nájdete:

https://www.youtube.com/watch?v=eNcKVTicTbE

Informácie o filme nájdete aj tu:

https://www.facebook.com/Biosphere-Reserve-Po%C4%BEana-1251947231487514/?ref=hl

 


 


Múdra príroda

15. Vyhodnotenie súťaže Múdra príroda

Ceny súťaže ZELENÝ SVET 2016 sme odovzdali a zhodnotili tento ročník súťaže.  Avšak máme ešte jednu milú povinnosť a to oceniť víťazov 4.ročníka literárnej súťaže MÚDRA PRÍRODA, ktorá sa zrodila ako dieťa k Zelenému svetu. Dali sme priestor mladým umelcom, ktorí svoje pocity pretvorili do textu, či rýmu...

 

Téma súťaže Zelená harmónia záhrad a parkov zaujala celkom 226 žiakov a žiačok základných škôl z rôznych kútov Slovenska. Deväť prác nespĺňalo kritériá a tak porota hodnotila 217 prác v troch kategóriách – poézia, opis a rozprávanie.

V kategórii Poézia v konkurencii 101 prác zvíťazila Anna Mária Bernáthová, ktorá svoju báseň Moja čarovná záhrada napísala v nemocničnej škole počas hospitalizácie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

V kategórii Rozprávanie porotu najviac zaujali spomienky starého stromu, Gaštana, v príbehu Keby vedel starý strom rozprávať. Jeho autorkou je Daniela Mačáková zo Základnej školy na Školskej ulici v Spišskom Podhradí. Spolu s ňou súťažilo v tejto kategórii 91 mladých autorov a autoriek.

Z 25 prác v kategórii Opis porotu najviac zaujal opis Dendroparku spod Devínskej Kobyly. Autor David Švec zo Základnej školy na ulici Ivana Bukovčana vo Bratislave v práci Tajomstvá môjho obľúbeného parku opisuje, ako sa park mení počas štyroch ročných období.

Vzhľadom na vysokú úroveň súťažiacich prác, sa porota rozhodla oceniť aj deväť ďalších autorov a autoriek a udeliť im Ceny poroty. Tieto ceny im budú zaslané poštou.

 

 

Moja čarovná záhrada

Každé ráno ma slnečné lúče ťahajú von,

tam, na to krásne miesto, hneď za náš dom.

To miesto, z ktorého príroda k nám prýšti,

to miesto, kde si stromy nechávajú listy.

To miesto, kam si tak rada sadám,

to miesto, to je naša čarovná záhrada.

Je to miesto, kde sa vždy zdvihne nálada,

to miesto je pre mňa tajomná záhada.

Miesto, kde sa zobúdzajú kvety,

miesto, kde sa šťastne hrajú deti,

miesto, kde dozrievajú šťavnaté plody,

miesto, kde sa všetkým len dobre vodí.

Je to domov sôch kamenných,

kríkov, stromov a lôpt stratených.

Je to miesto plné krásnych spomienok,

veď neprešiel nám bez neho deň ani rok.

Miesto plné slnečného svitu,

miesto, kde stromy na jar kvitnú,

miesto, kde vtáky môžu v noci spať

a ráno nás svojim spevom zobúdzať.

Tie vtáky v korune stromov hniezdia

a v noci na ne svieti hviezda.

Keby vedel strom rozprávať,

čo by taký strom povedal?

Minulosť dávno oplakal

a na nás by sa ticho smial.

Na našich malých príbehoch,

no strom ich prežil veľa.

Možno tá myseľ hrdá, smelá

možno hovoriť, rozprávať by chcela.

Rozprávať o svojom živote,

v tichom pochmúrnom šepote.

Rozprávať o koreňoch, listoch, vetvách,

o detských v korune jeho hrách.

Rozprávať o domove v ďalekom lese,

o vtákoch čo zrána spievajú mu pieseň.

Rozprávať, rozprávať, chce si vyliať srdce,

ako ho bodajú samoty meče.

A že je to výmysel?

Jedna z detských hier?

No ja viem odčítavať

 stromom  priamo z pier.

A ja rada počúvam v našej záhrade tie monotónne reči

a vo svojej básni príbeh tohto čarovného miesta zvečním.

Toto miesto, z ktorého tryská smiech a život,

naša záhrada, náš malý raj, srdca tlkot...

 

Anna Mária Bernáthová (14 rokov)

 

Konečne voda!

Po strastiplnej ceste lesom sa Môťovské ropuchy konečne dostali blízko cieľa. Pri prechode cez cestu sme im pomáhali spolu s OZ Slatinka, dobrovoľníkmi a dobrými ľuďmi z okolia, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Cez cestu sme spolu pomohli cez 1000 ropuchám.      

Foto: K. Dvořáčková

Sedím na konári a je mi dobre

V priestoroch Ekocentra pri Správe CHKO Poľana je do 28. 4. 2016 pripravená pre organizované skupiny ekoherňa, ktorá je určená predškolákom a I. stupňu základných škôl. Skupiny sa môžu nahlasovať na tel. č. 0903 298 304 alebo mailom lucia.minova@sopsr.sk. Ekoherňa je zameraná na stromy ich funkcie, rozpoznávanie plodov či živočíchov, ktoré ich osídľujú.


                                                                              

Film o Biosférickej rezervácii Poľana

Prečo film o Poľane? Poľana predstavuje jedinečné územie v strede Slovenska. Tajomné a intímne, ktoré vytvorila prírodná sila a dotvára človek. Posledné roky je Poľana aj symbol spolupráce a unikátneho javu – vzájomnej úcty a rešpektu medzi všetkými, ktorí v nej pôsobia.

Film Ľubomíra Viludu a Ivana Kršiaka, ktorý vznikol v koprodukcii so Štátnou ochranou prírody bol prvý krát na Slovensku odprezentovaný v predvečer Medzinárodného festivalu „Folklór a tradície“ 29. 4. 2016 o 17.00 hod. v kinosále kultúrneho domu v Hriňovej za účasti jeho tvorcov a významných hostí pôsobiacich v regióne Podpoľania. Dokument o rezervách biosféry tohto územia bol vyrobený za finančnej podpory Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, v rámci projektu Štátnej ochrany prírody SR – „Rozvoj ochrany prírody  a chránených území v Slovenských Karpatoch“. Film prezentoval Biosférickú rezerváciu Poľanu na svetovom kongrese biosférických rezervácií v Lime, ktorý sa uskutočnil na jar tohto roku. Pre širšiu verejnosť bude dokument zaradený do programu festivalu, ktorý bude prebiehať od  30.4. - 01. 5.2016 v Hriňovej.

Trailer k filmu nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=eNcKVTicTbE

 

Foto: I. Rybár

 

Prvá ucelená kniha o Poľane

 

Na svetlo sveta vyšla nová kniha známeho prírodovedca, ochrancu prírody a vysokoškolského pedagóga Petra Urbana. Uvedenie knihy „Poľana – sopečné srdce Slovenska“ sa koná v Kultúrnom dome v Hrochoti 19.2.2016 o 15:00. Kniha nadväzuje na jeho predchádzajúce literárne dielo Ďumbier -  najvyšší z Nízkych.... Ide o jedinečnú a pestrú publikáciu, popisujúcu Poľanu ako charakteristickú dominantu Stredného Slovenska. Zachytáva vznik stratovulkánu Poľany, jeho vývoj a formovanie zaujímavých geologických útvarov. Opisuje jeho prírodné prostredie a človekom takmer nedotknuté miesta, ktoré sa zachovali dodnes. Zmieňuje sa o klenotoch z ríše rastlín a živočíchov, či ľuďoch, ktorí odpradávna menili ráz tohto rázovitého vrchárskeho kraja. Kniha rozvíja aj bohaté historické súvislosti cez valašskú kolonizáciu, tradičnú kultúru a pozoruhodné príbehy ľudí, ktorí v tomto území žijú alebo ho navštívili. Text je sprevádzaný unikátnymi farebnými a čiernobielymi fotografiami, ktoré dopĺňajú rôzne citáty a úryvky z kníh.                                         

Pútava a pestrá kniha o Poľane by nemala chýbať u rodákov z Podpoľania, jej fanúšikov a obdivovateľov.

 

Účasť potvrdili významné osobnosti Podpoľania.

    

Foto: V. Hrúz

     

Foto: M. Jarný                                                                        

Literárna súťaž Múdra príroda

 

 

4. ročník literárnej súťaže Múdra príroda               

Zelená harmónia záhrad a parkov

 

Do 4. ročníka literárnej súťaže Múdra príroda sa už v týchto dňoch môžu zapojiť žiaci druhého stupňa slovenských základných škôl.

Súťaž, ktorú organizujú Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), je sprievodným podujatím 22. medzinárodného filmového festivalu filmov o životnom prostredí Ekotopfilm – Envirofilm 2016. 

Cieľom a poslaním literárnej súťaže Múdra príroda je rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode  ako aj podpora ich literárnej tvorivosti.

Nosnou témou štvrtého ročníka Múdrej prírody je Zelená harmónia záhrad a parkov. Súťažiť sa bude v troch tematicky zameraných kategóriách: rozprávanie na tému Keby vedel starý strom rozprávať, opis Tajomstvá môjho obľúbeného parku a poézia Moja čarovná záhrada.

„Myslím, že nie je nič inšpiratívnejšie ako práve príroda. Pravdaže, len pre tých, ktorí ju vnímajú všetkými zmyslami. V dnešnej dobe, bohužiaľ, priamy kontakt s prírodou slabne. Krásne miesta, zelené zákutia, lesy, parky, kvety, zvieratá či záhrady si skôr vyhľadáme na Google, akoby sme sa vybrali vonku a vnímali prírodu na vlastné oči, uši, nadýchli sa, privoňali, dotkli... A to je škoda. Aj preto súťaže ako Múdra príroda majú význam. Pomáhajú nájsť a udržať si vzťah k prírode, zblížiť sa s ňou,“ uviedla spisovateľka Petra Nagyová Džerengová, ktorá nad štvrtým ročníkom súťaže Múdra príroda prevzala patronát.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl na Slovensku, a to prostredníctvom online formulára na mudrapriroda.sazp.sk. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku. Uzávierka súťaže je 20. apríla 2016.

Propozície súťaže a ďalšie informácie: mudrapriroda.sazp.sk.

Letné festivaly na Podpoľaní

Počas leta sa na v malebnom Podpoľaní uskutočnili viaceré zaujímavé podujatia, na ktorých nechýbala ani prezentácia Správy CHKO-BR Poľana. Na Detvianskych folklórnych slávnostiach a na Gazdovaní na hriňovských lazoch sa odborní pracovníci správy venovali deťom a rodičom v rácmi informačného stánku, kde boli pripravené aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a regionálnej výchovy.

 

***

Správa CHKO-BR Poľana opäť zapracovala na interpretácii hodnôt územia Poľany a spoločne s 200 dobrovoľníkmi tak zvýraznili zaujímavé a najviac navštevované vyhliadky a infobody starej vyhasnutej sopky. Návštevníci biosférickej rezervácie Poľana tak môžu od mája bezpečne prechádzať zrekonštruovaným turistickým chodníkom cez lokalitu Žliebky  Na vyhliadkach Katruška a Zbojnícky tanec si deti i dospelí môžu prečítať povesti rozprávajúce o vzniku zaujímavých skalných útvarov, či osudoch postáv žijúcich na Poľane.

Informácie o území turisti získajú na obnovených paneloch pri Horskom hoteli Poľana. Súčasťou prác bolo aj zhotovenie drevených búdok ako úkryt pre menšie spevavce a nočné dravce, ktoré budú rozmiestnené v území. Letná turistická sezóna na Poľane bude tak opäť zaujímavejšia a lákavejšia.

       

 

***

Vyhodnotenie literárnej súťaže Múdra príroda

 

Aj tohtoročná literárna súťaž Múdra príroda sa dočkala svojich víťazov. Organizátori sa opäť stretli so zaujímavými a tvorivými prevedeniami detskej fantázie. Tentokrát im v predstavách prírody pomáhali ich starí rodičia, ktorí spomínali na obrazy prírody z ich mladých čias. V kategórii poézia vyhrala Tamara Párkányi-Mikulová, žiačka ZŠ v Utekáči s básňou „Najkrajšia rozprávka“. V kategórii prózy porodcov zaujalo literárne dielo s názvom „Keď babka Anička štrikuje“ od Emy Štullerovej zo ZŠ sv. Alžbety, Školská 15 v Novej Bani. Odovzdanie cien víťazom sa uskutočnilo 25. 5. 2015 o 13.30 za účasti zástupcu ŠOP SR počas slávnostného odovzdávania ocení medzinárodnej súťaže ZELENÝ SVET. Výhercom srdečne blahoželáme!

Správa CHKO Poľana pripravuje rekonštrukciu dreveného chodníka na Mičinských travertínoch. Prosíme návštevníkov, aby na chodník nevstupovali z dôvodu možného úrazu. V najbližších týždňoch bude chodník rozobratý a následne zabezpečená jeho oprava. Za porozumenie ďakujeme.

 

***

50. výročie Európskeho diplomu

Tento rok sme Deň Zeme 22. 4. 2015 oslávili so žiakmi základných škôl v Detve, s ktorými sme sa rozprávali o význame a funkciách lesa na Zemi ako aj o pralesoch v územnej pôsobnosti Správy CHKO-BR Poľana. Podujatie sa konalo v priestoroch KC A. Sládkoviča v Detve v spolupráci s CVČ TREND. Besedy sa zúčastnilo 135 žiakov, ktorí so záujmom počúvali o špecifikách Dobročského pralesa ako územia oceneného Európskym diplomom. Toto ocenenie, ktoré udeľuje Rada Európy oslavuje tento rok 50. výročie. Súčasťou besedy bola výstava fotiek so zaujímavosťami z Dobročského pralesa.

https://www.cvctrend.sk/joomla/index.php/2-uncategorised/275-denzeme2015


***

Počas veľkonočných sviatkov boli pracovníci Správy CHKO-BR Poľana privolaní k vysilenému sokolovi myšiarovi (Falco tinnunculus). Dravec bol vyslabnutý pravdepodobne vplyvom náhlych zmien počasia. Jedinec bol dočasne umiestnený do rehabilitačnej stanice.

Foto: V. Hrúz

***

Počas marca  2015 boli pracovníci opakovane privolaní k nálezom netopierov vo Zvolene. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o vysilené jedince najčastejšieho "sídliskového" netopiera raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula). Chráneným živočíchom bola poskytnutá potrebná starostlivosť a po nakŕmení a nabratí síl boli opätovne vypustené.

***

Deň otvorených dverí v Masarykovom dvore

Dňa 21.2.2015, od 10,00 hod., Masarykov dvor, Pstruša 339, 962 02 Vígľaš
Zabíjačka, ľudová hudba, ukážka výcviku koní, jazda na koči, stánky s tradičnými výrobkami, jazda na koni pre deti
Počas podujatia bude prezentovaná činnosť Správy CHKO-BR Poľana, rodičia s deťmi sa môžu zúčastniť envirovýchovných súťaží s pracovníkmi CHKO.

Viac info: www.facebook.com/events/659652410823485/

***

Seminár Príroda ľuďom – ľudia prírode

Dňa 4. 11. 2014 sa v Detve v rámci projektu Príroda ľuďom - ľudia prírode, uskutočnil seminár za účasti užívateľov, vlastníkov, primátorov a starostov, podnikateľov a zástupcov inštitúcií pôsobiacich v Podpoľaní. Cieľom seminára bolo predstaviť BR Poľana a posilniť jej pozíciu v programe UNESCO - „Človek a biosféra“. Projekt, ktorý končí vo februári 2015, sa realizuje v rámci blokového grantu MVO na podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Realizuje ho Občianske združenie Pronatur v spolupráci so Správou CHKO-BR Poľana. Na záverečnom seminári sa zúčastnil aj tajomník programu UNESCO Človek a biosféra  a riaditeľ Divízie pre ekologické vedy Han Qunli, ktorý ocenil podporu miestnych zástupcov pre rozšírenie prechodnej zóny biosférickej rezervácie Poľana. Okrem toho p. Qunli odporúča prezentáciu BR Poľana ako vzorového príkladu fungovania tohto typu rezervácií vo svete v marci – apríli 2016 na Svetovom kongrese biosférických rezervácií v Lime (Peru)
***

Výstup na Pustý hrad

Dňa 6. 9. 2014 sa uskutočnilo už tradičné podujatie pre deti, rodičov a starých rodičov. Výstup na Pustý hrad  bol sprevádzaný kultúrnymi a vedomostnými aktivitami, ktorými si deti aj dospelí overili svoje zručnosti a znalosti z histórie a ochrany prírody

.

Foto: L. Miňová

***

Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka sa dočkal príjemnej zmeny. Toto leto (2014) pod vedením Správy CHKO-BR Poľana spoločne s OZ Pronatur, Mestom Hriňová a Lesmi SR š. p. sa podarilo obnoviť časť turistického chodníka v jeho okolí. V rámci projektu podporeného Nadáciou Orange sa osadilo pevné drevené schodisko a bezpečnostné reťazové prvky, ktoré znižujú riziko úrazu. Nad vodopádom sa vytvorila oddychová zóna v podobe stola a niekoľkých lavičiek. Návštevníci tak môžu pohodlnejšie obdivovať krásu vodopádu a oddýchnuť si v príjemnom prostredí čarovnej prírody Poľany. Zvýšená atraktivita lokality je dôkazom budovania spoločnej spolupráce medzi subjektmi v Podpoľaní za účelom rozvoja regiónu. Projekt zároveň prispieva k budovaniu regionálnej identity a zvyšovaniu hrdosti miestneho obyvateľstva.

Foto: L. Miňová

 

***

Gazdovanie na Hriňovských lazoch

Dňa 23. 8. 2014 Správa CHKO-BR Poľana participovala na verejnom podujatí v Hriňovej. Cieľom akcie bola propagácia tradičného hospodárenia na lazoch, miestneho folklóru a ideálneho súžitia človeka s prírodou. Správa ukázala návštevníkom prostredníctvom fotografií 7 divov Poľany – prírodné hodnoty v území, ktoré si verejnosť vybrala za najcennejšie a najmilšie vo svojom regióne.

Foto: L. Miňová

***

Výstup na Poľanu

Dňa 8. 6. 2014 sa za účasti sprievodných aktivít Správa CHKO-BR Poľana sa uskutočnil Výstup na Poľanu. Účastníci tohto podujatia si mohli užívať letný slnečný deň v blízkosti NPP Vodopád Bystrého potoka a občerstviť sa pri Horskom hoteli Poľana. Pre deti boli pripravené aktivity zamerané na spoznávanie a ochranu prírody. Súčasťou podujatia bola omša, ktorá sa konala na pravé poludnie v čarovnej prírode Poľany.

Deň otvorených dverí na Poľane

Dňa 26. 6. 2014 S-CHKO Poľana organizovala už tradičné podujatie s názvom „Deň otvorených dverí BR Poľana“, ktoré bolo venované všetkým, ktorí v BR pôsobia (užívatelia, vlastníci, zástupcovia samosprávy, verejnej správy, lesníci, poľnohospodári, vedeckí pracovníci a priaznivci Poľany). Podujatie sa uskutočnilo v samotnom srdci Poľany, v príjemnom prostredí lokality Horná Zálomská. DOD je podujatie, ktorého cieľom je budovanie kvalitnej spolupráce, vzájomnej dôvery a porozumenia medzi kľúčovými subjektmi v oblasti rozvoja regiónu. Na podujatí si hostia mohli overiť svoje zručnosti v tradičných činnostiach hospodára v Podpoľaní.

Foto: I. Rybár

***

 

Dňa 28. 5. 2014 sa uskutočnl ďalší ročník úspešnej vedomostnej súťaže „Spoznaj a chráň“, pre základné školy z regiónu Podpoľania. Už tradične sa súťaž  konala v čase kvitnúcich rododendrónov, v príjemnom prostredí Arboréta Borová hora. Podujatia sa zúčastnili žiaci druhého stupňa, ktorí si overili vedomosti v oblasti ochrany prírody, geológie, liečivých rastlín a lúčnych ekosystémov. Poslaním súťaže je okrem nadobudnutia nových vedomostí aj stretnutie pedagógov a žiakov z regiónu, načerpanie nových síl v tichom prostredí arboréta. Organizátori súťaže chcú, aby deti trávili viac času v prírode, čím rozvíjajú svoju citovú múdrosť a naberajú nové skúsenosti pre ich budúci život. Partnermi projektu boli Mesto Zvolen, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, S- Národný park Nízke Tatry, Združenie Slatinka.

 

Foto: I. Rybár

***

Štátna ochrana prírody SR a Lesy SR, š.p. si dňa 3. októbra pripomenuli 100 rokov od začiatku ochrany národných prírodných rezervácií NPR Badínsky prales a NPR Dobročský prales. V rámci osláv stého výročia sa uskutočnili exkurzie do oboch chránených území a bola odovzdaná socha znázorňujúca torzo Doborčskej jedle ako atrakcia do Lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu. Osláv sa zúčastnil aj minister životného prostredia Ing. Peter Žiga, PhD.

***

Počas leta 2013 došlo k zmene značenia turistického chodníka v CHKO Poľana. Zeleno značkovaná turistická trasa TZT 5500c v úseku Turníky – Betónka bola pretrasovaná na lesnú cestu. K zmene turitickej trasy došlo z dôvodu zlepšenia bezpečnosti pohybu turistov.

Nová trasa chodníka je už vyznačená v novej turistickej mape Poľana (5. vydanie) z VKÚ Harmanec z roku 2013.

***

Správa CHKO Poľana aj tento rok patrila k spoluorganizátorom podujatia Výstup na Pustý hrad. Ochranári pripravili pre deti i dospelých rôzne súťaže a ekohry.

Foto: M. Jarný

***

V jarných a letných mesiacoch vykonali pracovníci Správy CHKO Poľana mapovania biotopov v prírodných rezerváciach. Mapa biotopov je základným prostriedkom pre zvolenie správnych manažmentových opatrení pre chránené územia.

 

***

 

Počas letných mesiacov boli pracovníci Správy CHKO Poľana privolaní k viacerým chráneným živočíchom. Vysilený dažďovník obyčajný, sokol myšiar i orol krikľavý boli koncom leta už vypustení do prírody.

***

Náučný chodník Poľana – Kyslinky – Poľana je zrekonštruovaný vďaka spolupráci Správy CHKO Poľana a štátneho podniku Lesy SR, Odštepný závod Kriváň.

Spolupráca medzi Správou CHKO Poľana a Odštepným závodom Kriváň vyústila do rekonštrukcie náučného chodníka Poľana – Kyslinky – Poľana. Na trase náučného chodníka sa návštevníci oboznámia s prírodnými hodnotami Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Na 20 informačných paneloch sú informácie venované geológii a geomorfológii, lesným drevinám, maloplošných chráneným územiam, využívaniu územia, vtáctvu, prírodným lesom, mokradiam, bezstavovcom, živočíchom, lesom, nelesným spoločenstvám, vodstvu, poľovníctvu a Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana.

Viac v tlačovej správe.

Dňa 6. 6. 213 sa v Chránenom areáli Arborétum Borová hora uskutočnil ďalší ročník súťaže Spoznaj a chráň. Žiaci si overili vedomosti v oblasti ekosystémov, liečivých rastlín, ochrany prírody, vody a zahrali sa na detektívov v prírode. Víťazným družstvom sa stali žiaci ZŠ -  J. J. Thurzu v Detve, ktorým srdečne blahoželáme!

***

 

Štátna ochrana prírody SR úspešne dosiahla slovenský rekord „Najviac mladých milovníkov prírody v chránených územiach“ s počtom detí 3 276 pod dohľadom komisára Knihy slovenských rekordov.

Malí a veľkí školáci i napriek obavám z nepriaznivého počasia navštívili pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. 6. 2013 viac ako 30 chránených území v územnej pôsobnosti 9 národných parkoch a 9 chránených krajinných oblastiach.

Viac v tlačovej správe a fotogalérii...

 

***

***

Jarné sčítanie medveďov na Poľane (2013) sa uskutočnilo v dňoch 26.4. a 24.5.2013. Pri prvom sčítavaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.4.2013 bolo spolu zaevidovaných 37 medveďov. Viac v tlačovej správe.

Foto: V. Hrúz

***

Dňa 16. mája 2013 pracovníci Správy CHKO Poľana privolaní k vysilenej sove lesnej. Chránený živočích bol po základnom ošetrení a nachovaní prevezený do rehabilitačnej stanice.

***
V máji 2013 strážcovia Správy CHKO spriechodnili turistické chodníky v NPR Zadná Poľana.

***
Dňa 14. mája 2013 pracovníci Správy CHKO Poľana spevnili trasu a obnovili tabule náučného chodníka v NPR Boky. Za pomoc ďakujeme študentom prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

***
V jarných mesiacoch vykonávali pracovníci Správy CHKO Poľana monitoring chránených živočíchov.

***

Aj túto jar vykonávali pracovníci Správy CHKO Poľana transfer žiab v blízkosti VN Môťová.

***

Dňa 24. 4. 2013 si v rámci Dňa Zeme pripravaila Správa CHKO Poľana pre žiakov pohybové hry, diskusie o plazoch, obojživelníkoch, netopieroch, tvorivé dielne, rôzne úlohy a tajničky. Podujatie sa uskutočnilo v záhrade Ekocentra Správy CHKO Poľana. Ďakujeme partnerom: Združenie Slatinka, Ústav ekológie lesa, Spoločnosť pre ochranu netopierov.

***

Súťaž o bylinkách je vyhodnotená!

Súťaž o výtvarnom spracovaní byliniek pre MŠ a ZŠ už pozná víťazov.

V kategórii pre základné školy budú ocenené:

ZŠ Lúčna 8, Divín
ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen


V kategórii pre materské školy budú ocenené:

MŠ M. R. Štefánika 980/40 Detva
MŠ Centrum 2496/29 Zvolen – Zlatý Potok
MŠ Lienka Voljanského 491/3, Zvolen


Špeciálne ocenenia:
Špeciálna základná škola, Sokolská 111, Zvolen
Spojená škola - ŠZŠ , Hradná 7, Komárno


Všetkým mladým umelcom, ktorí sa zapojili do súťaže ďakujeme za krásne a inšpiratívne práce.

***

Dňa 21. marca 2013 pripravili pracovníci Správy CHKO Poľana v spolupráci so sokoliarmi z Technickej univerzity enviro aktivity pre žiakov. Podujatie s názvom Noc v škole sa uskutočnilo na  5. Základnej škole vo Zvolene.

Foto: V. Hrúz, M. Bariak

Dňa 8.2.2013 sa takmer 50 žiakov zo Školského klubu detí pri ZŠ P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene zúčastnilo premietania a diskusie s odbornými pracovníkmi S-CHKO Poľana v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici. Ďakujeme veľmi pekne žiakom za pozorné sledovanie prírodopisného filmu, aktívnu účasť na diskusií a všetky zvedavé otázky. Knižnici ďakujeme za zapožičanie priestorov.

Foto: A. Bariaková

***

Dňa 4.februára 2013 prebehlo sčítanie netopierov v Štiavnických vrchoch. Akciu dlhodobo organizuje Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR. Sčítania sa aj tento rok zúčastnili pracovníci Správy CHKO-BR Poľana.

Foto: V. Hrúz

***

Vo februári 2013 prebehlo sčítanie netopierov v Národnej prírodnej pamiatke Harmanecká jaskyňa, na ktorom sa zúčastnili aj pracovníci Správy CHKO Poľana. Výsledky pravidelných sčítaní na jednotlivých zimoviskách poskytujú obraz o stave populácií netopierov na Slovensku.


Foto: V. Fabriciusová
***

Dňa 17. a 18. januára 2013 sa žiaci MŠ Ďatelinka opäť dozvedeli niečo nové o bylinkách. Ovoniavali sme sušené bylinky, ochutnávali čaje a hovorili sme o účinkoch rôznych rastlín.


Foto: A. Bariaková
***

Počas januára 2013 sa pravidelne stretávame so žiakmi ŠKD pri III. ZŠ vo Zvolene. Témou našich stretnutí sú medvede, ich správanie, čo patrí do medvedieho jedálnička, kde medveď zimuje a pod.


Foto: A. Bariaková
***

Dňa 12. – 13. januára 2013 prebehlo v rámci medzinárodného sčítania vodného vtáctva sčítanie kormoránov veľkých. Sčítanie bolo realizované v spolupráci Štátnej ochrany prírody SR, SOS/BirdLife Slovensko a Slovenského rybárskeho zväzu. V územnej pôsobnosti ŠOP SR, Správy CHKO-BR Poľana bolo na nocovisku pozorovaných 142 kormoránov. V rámci dňa na samotnom toku Hron (úsek Zvolen - Budča) 105 jedincov.

 

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácii a biotopov sledovaných druhov vtákov.

***

Sčitovanie veľkých šeliem v CHKO Poľana (8. - 9.12.2012) bolo vyhodnotené. Všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme za aktívnu účasť v teréne a pomoc.

Vyhodnotenie sčítania.

***

Pracovnici S-CHKO Poľana v spolupráci so S-NAPANT pravidelne pripravujú environmentálnu výchovu pre žiakov školy pri nemocnici v Banskej Bystrici. V decembri sa deti dozvedeli viac o minimalizácií, znovu používaní a recyklácií odpadu. Spolu sme vyrábali krásne ozdoby z odpadového materiálu.

Foto: D. Domčeková

***

Aj v zimných mesiacoch je Ekocentrum Poľana otvorené pre svojich návštevníkov. 4. decembra 2012 sa predškoláci dozvedeli niečo viac o tom, ako sa zvieratká pripravujú na zimu a ktoré zvieratká zimu prespia.

Foto: A. Bariaková

***

Dňa 23.11.2012 sa žiaci prvého stupňa Špeciálnej základnej školy vo Zvolene oboznámili s prípravami rôznych živočíchov na zimu. V skupinkách vytvorili pestré a nápadité plagátiky, na ktorých znázornili ich vedomosti o medveďoch, jazvecoch, veveričkách a ježkoch. Ďalšie skupinky vytvorili farebné kalendáre, na ktorých vysvetľovali rok v živote sysľa pasienkového.

Foto: A .Bariaková

***

Dňa 22.11.2012 navštívili Ekocentrum Poľana žiaci MŠ Slniečko. V ekocentre našli rôzne druhy vtáčikov a dozvedeli sa, ako im môžeme v zime pomôcť. Už tiež vedia kam sa podeli bociany a lastovičky.

Foto: A. Bariaková

***

V novembri vykonali pracovníci Správy CHKO Poľana kontroly ulovených medveďov. Jedná sa o chráneného živočícha, ktorého regulačný odstrel je povolený na výnimku Ministerstva životného prostredia SR. Preto sú pracovníci Štátnej ochrany prírody SR povinní skontrolovať splnenie podmienok výnimky (meranie, váženie jedinca a odber vzoriek).

Foto: V. Hrúz

***

Ponuka pre školy a škôlky - výtvarná súťaž na tému bylinky

Hľadáme mladých umelcov, ktorí poznajú bylinky a vedia ich výtvarne spracovať.


Podmienky súťaže:

Výtvarné diela žiakov z MŠ a ZŠ z okresov BB, DT, BR, ZV zasielajte do 31.1.2013

Viac o súťaži

***

Dňa 31.10.2012 bol projekt "Náučná ekoplocha pri Správe CHKO-BR Poľana" (Ekocentrum Poľana), ktorý realizovalo Združenie Slatinka v spolupráci so Správou CHKO-BR Poľana ocenený ako najlepší projekt 6. ročníka grantového programu Zelené oázy v roku 2012. Aj touto cestou sa za ocenenie chceme veľmi pekne poďakovať Nadácií Ekopolis a spoločnosti Slovnaft ako aj všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri výstavbe Ekocentra Poľana. Ďakujeme!

***

Dňa 24.10.2012 pracovníci Správy CHKO Poľana druhákom z V. ZŠ zo Zvolena pomocou ekohier predstavili chránené územie Chránený areál Gavurky.

Foto: A Bariaková

***

Dňa 19.10.2012 pripravili pracovníci Správy CHKO Poľana pre žiakov III. Základnej školy zo Zvolena besedu spojenú s projekciou filmu Zadná Poľana. Strážcovia Správy pripravili deťom prezentáciu o práci Stráže prírody.

Foto: A. Bariaková

***

Dňa 18.10.2012 boli pracovníci Správy CHKO Poľana so žiakmi Špeciálnej základnej školy vo Zvolene pozorovať vodné vtáctvo na VN Môťová. Žakom bola priblížená migrácia vtákov.

Foto: A. Bariaková

***

Dňa 13. októbra 2012 sa uskutočnila akcia Deň pre Lanice - v parku Lanice vo Zvolene. Pripravené bolo divadlo pre deti, workshop práce s drevom, land-art, tvorivé dielne - plstenie, výroba zvieratiek, gaštančekov, motýľov, exkurzie po parku a plánovacie stretnutie pre verejnosť, cykloškola i oprava bicyklov.

***

Aj počas tohtoročného leta a jesene zistili strážcovia Správy CHKO Poľana negatívne javy v chránených územiach ako je poškodzovanie značenia rezervácií či znečisťovanie odpadkami. Za pomoci dobrovoľníkov vyniesli pracovníci správy z CHKO takmer 200 kg odpadu.Dobrovoľníkom veľmi pekne ďakujeme.

***

Dňa 18. septembra 2012 bola pracovníkom Správy CHKO Poľana privezená zranená sova dlhochvostá. Chránený živočích mal zlomené krídlo, zrejme v dôsledku zrážky s vlakom. Po nachovaní bola sova prevezená k veterinárovi, kde jej bolo krídlo amputované. Po uzdravení bude pravdepodobne prevezená do ZOO Bojnice.

Foto: I. Valach

***

Dňa 18.septembra.2012 o 10:00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Ekocentra Poľana. V priestoroch Správy CHKO Poľana bol počas letných mesiacov vybudovaný bylinkový záhon, hmatový chodník, vtáčie búdky a kŕmidlá, javisko na ekodivadielka, altánok, posedenie pri ohni, či posedenie „U dvanásť mesiačikov“ a iné interakčné prvky. Daný priestor bude slúžiť ako veľká ekoučebňa pre žiakov MŠ,  ZŠ a verejnosť zo Zvolena a okolia už od septembra tohto roku.

Foto: I. Rybár

 

Počas programu v rámci otvorenia ekocentra sa predstavili žiaci z MŠ Prachtická s divadielkom „Ako Gaštanko prišiel o kožúštek“ a folklórnym vystúpením. Pre žiakov boli pripravené tvorivé dielne, kde z odpadového a prírodného materiálu vyrábali užitočné predmety.

Pracovníci Správy CHKO Poľana sa dlhodobo snažia o poskytovanie odborného výkladu a environmentálnej výchovy pre žiakov i širokú verejnosť. Ide o exkurzie v chránených územiach v pôsobnosti správy, organizovanie seminárov a prednášok pre odbornú i laickú verejnosť, besedy na školách, aktivity, ekohry a súťaže pre deti. Vďaka vybudovanému ekocentru, budeme môcť ponúknuť podnetné prostredie na pozorovanie a skúmanie prírody.
 

***

 

Dňa 6. septembta 2012 sa na školskom dvore 9. ZŠ uskutočnili tvorivé dielne spojené s diskusiou a premietaním filmu o problematike netopierov v meste pod názvom "Netopiere v tme". Podujatie bolo súčasťou Európskej noci netopierov 2012 a organizovala ho Spoločnosť pre ochranu netopierov v spolupráci so Združením Slatinka a ŠOP SR - Správou CHKO Poľana.

 

***

Dňa 9. augusta 2012 boli zoológovia Správy CHKO Poľana privolaní do Pliešoviec k zranenému jastrabovi krahulcovi. Dravec zrejme pri love narazil a poškodil si krídlo. Po základnom ošetrení a nachovaní bol prevezený do rehabilitačnej stanice.

 

***

Počas letných mesiacov pracovníci Správy CHKO Poľana a Správy NAPANT navštívili deti v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, pre ktoré pripravili rôzne ekohry a environmentálne aktivity.

Foto: Daniela Domčeková

 

***

Počas mesiacov júl a august 2012 vykonali pracovníci Štátnej ochrany prírody – Správy CHKO Poľana preverovanie biotopov vhodných pre zaradenie do siete NATURA 2000. Povinnosť chrániť biotopy a druhy európskeho významu prostredníctvom území NATURA 2000 má každá krajina Európskej únie.

Foto: P. Potocký

 

***

Dňa 31. júla 2012 bol pracovníkom Správy CHKO Poľana donesený sokol myšiar, ktorý sa dostal do kolízie s autom. V ten istý deň boli pracovníci správy privolaní aj k poranenému jastrabovi krahulcovi. Obidva dravce nemali vážnejšie viditeľné zranenia a boli prevezené do rehabilitačnej stanice.

Foto: A. Bariaková

 

***

Dňa 17. júla 2012 pracovníci Správy CHKO Poľana vykonali manažment NPP Mičinské travertíny. Išlo o pokosenie a odstránenie biomasy v okolí travertínových kôp. Kosenie je dôležité pre zachovanie biodiverzity v chránenom území.

 

***

Dňa 14. júla 2012 sa pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Poľana zúčastnili akcie „Deň stromu“ v Čiernom Balogu. Pre návštevníkov podujatia si pripravili rôzne ekohry a poskytli im informácie o činnosti Správy CHKO Poľana.

Foto: I. Rybár

 

***

Dňa 11. júla boli pracovníci Správy CHKO Poľana privolaní k zranenému bocianovi. Jednalo sa o mladého vysileného bociana, ktorý sa ešte len učil lietať. Pravdepodobne pochádzal z hniezda v Budči. Jedinec bol prehliadnutý a neboli zistenie žiadne vážnejšie poranenia. Po podaní vody a potravy sa jeho stav zlepšoval a bocian bol následne prevezený do rehabilitačnej stanice do Banskej Štiavnice.

foto: A. Bariaková

***

Dňa 22. júna 2012 boli pracovníci Správy CHKO Poľana privolaní k myšiakovi lesnému, ktorí sa dostal do kolízie s vlakom. Vďaka zákroku rušňovodiča sa dravca podarilo zachrániť a pracovníci Správy CHKO ho previezli do rehabilitačnej stanice.

***

Pracovníci Správy CHKO Poľana, žiaci tretieho ročníka a pedagógovia zo  Základnej školy Hrnčiarska vo Zvolene absolvovali v stredu 20.mája 2012 večerný výstup na Pustý hrad. Pomocou zážitkového učenia si žiaci priblížili život netopierov, sov a iných nočných živočíchov. Jednoduchými ekohrami bola žiakom vysvetlená napríklad echolokácia.

 

***

Pracovníci Správy CHKO Poľana sú aj tento rok prizývaní k odstrelom medveďa hnedého, aby posúdili, či boli splnené podmienky na odstrel tohto chráneného živočícha.

Foto: V. Hrúz

 

***

Dňa 12. júna 2012 boli pracovníci Správy CHKO Poľana privolaní k spadnutému hniezdu belorítky, v ktorom sa nachádzali dve mláďatá. Ochranári mláďatá prevzali do starostlivosti a následne budú prevezené do rehabilitačnej stanice.
Belorítka domová je chránený druh a ničenie jej hniezd je zákonom zakázané. V prípade, že občania chcú predísť výstavbe hniezd na obydliach, je možné využiť rôzne technické zábrany, ktoré sa dajú nainštalovať na stavby tak, aby znemožnili postavenie hniezd.

 

***

 

Dňa 5. júna 2012 sa pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Poľana zúčastnili seminára „Sústava chránených území a územia NATURA 2000 v podmienkach Banskobystrického kraja“. Na seminári odprezentovali územia NATURA v pôsobnosti Správy CHKO Poľana. Seminár bol určený pre študentov, pedagogických pracovníkov a pre pracovníkov vo verejnej správe.

 

***

Pracovníci  Správy CHKO Poľana v rámci projektu „Zlepšovanie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea“ pripravili 31.mája 2012 pre žiakov Základnej školy M. Rázusa vo Zvolene ekohry a aktivity o motýľoch rodu Maculinea. Žiaci vytvorili názorné plagátiky, kde vysvetlili zložitý a veľmi zaujímavý vývoj týchto motýľov.***

Aj v priebehu mesiaca máj boli pracovníci Správy CHKO Poľana privolaní k zranených chráneným živočíchom. Sokol myšiar i mláďa myšiarky ušatej boli ošetrení a prevezení do rehabilitačnej stanice.

 

***

Dňa 29. mája 2012 pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Poľana sprevádzali žiakov Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa Banská Bystrica v národnej prírodnej rezervácii Badínsky prales. Exkurzia bola zameraná na vysvetlenie prírodných procesov prebiehajúcich v karpatských pralesoch.

Foto: A. Bariaková


***
V posledných dňoch si návštevníci priehrady vo Zvolene všimli na vodnej hladine labuť hrbozobú (Cygnus olor), ktorá sa často necháva ľuďmi kŕmiť. Viacerí upozorňovali na skutočnosť, že tento jedinec má poranené krídlo.

Táto informácia sa dostala aj k pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Poľana, ktorí danú skutočnosť overili v teréne. Na základe pozorovaní bolo zistené, že labuť má staršie zranenie krídla, ktoré ju priamo neohrozuje na živote. Vzhľadom na dostatok potravnej bázy nie je momentálne nutné tohto chráneného živočícha odchytiť. Pracovníci Správy labuť aj naďalej monitorujú a v prípade potreby ju premiestnia do rehabilitačnej stanice.

Foto: V. Hrúz

 

***

V dňoch 17. a 18. apríla 2012 pripravili pracovníci Správy CHKO Poľana v spolupráci s OZ Slatinka ekohry pre žiakov základných škôl pri príležitosti Dňa Zeme. Aktivity sa uskutočnili vo Višňovského parku vo Zvolene.

 

***

 

Dňa 11. apríla 2012 zrealizovali pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Poľana pre žiakov ZŠ Okružná Banská Bystrica premietanie filmu Zadná Poľana spojené s prednáškou o pralesoch, chránených územiach a činnosti štátnej ochrany prírody. Súčasťou akcie boli aj ekohry zamerané na zlepšenie vzťahu detí k prírode.

 

***

 

V jarných mesiacoch vykonali pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Poľana preverenie lokalít s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov.

Foto: P. Potocký

 

***

 

Dňa 1. apríla 2012 bol za spolupráce s pracovníkmi Správy CHKO Poľana vykonaný odchyt medveďa hnedého v CHKO Poľana za účelom telemetrie. Výskum prostredníctvom telemetrických obojkov vykonáva NLC - Lesnícky výskumný ústav.

Foto: A. Bariaková

 

***

 

V mesiaci marec bol potvrdený nový druh pre územnú pôsobnosť Správy CHKO Poľana. Chránený, kriticky ohrozený druh fuzáč borievkový (Semanotus russicus).

Foto: P. Potocký


***

Dňa 27. marca 2012 vykonali pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Poľana

opatrenia na ochranu obojživelníkov. Zábrany okolo cesty slúžia na ochranu migrujúcich žiab. Pracovníci správy budú daný úsek monitorovať a následne obojživelníky prenášať cez cestu.

***

Dňa 24.marca 2012 pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Poľana a zástupcovia a občania obce Turová vykonali manažmentové opatrenia v Prírodnej pamiatke Turovský sopúch. Jednalo sa o výrub drevín a krov s cieľom zabezpečenia priaznivého stavu predmetu ochrany (sopečný kanál).

Foto: P. Potocký


***

Dňa 8. februára 2012 Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana v spolupráci so Základnou školou Hrnčiarska 2119/1 vo Zvolene pripravuje pre žiakov 3. ročníkov spomínanej školy podujatie s názvom „Noc v škole“.
Viac informácií...

***

Dňa 29. januára vo večerných hodinách nahlásila Mestská polícia Zvolen nález poranenej sovy na sídlisku Zvolen - Západ. Pracovníci správy zranenú myšiarku ušatú prevzali a umiestnili ju do chovnej stanice Správy CHKO Poľana, kde jej bola poskytnutá náležitá starostlivosť.

Foto: V. Húz

 

***
Dňa 25. januára 2012 boli pracovníci Správy CHKO Poľana privolaní k nálezu mladej užovky fŕkanej v spoločných priestoroch bytového domu vo Zvolene. Zoológovia správy užovku premiestnili na lokalitu, kde užovka prezimuje a v jarných mesiacoch bude vypustená.

 

***

Dňa 16. januára občania nahlásili primrznuté labute na toku Hron vo Zvolene. Pracovníci Správy CHKO Poľana situáciu preverili a zistili, že nešlo o primrznutie, labute len oddychovali na zamrznutom okraji rieky Hron :-).

 Foto: J. Bariak


***

Dňa 14. januára 2012 prebehlo v rámci celoslovenského sčítanie vodného vtáctva sčítanie kormoránov veľkých. Sčítanie bolo realizované v spolupráci Štátnej ochrany prírody SR, SOS/BirdLife Slovensko a Slovenského rybárskeho zväzu. V územnej pôsobnosti ŠOP SR, Správy CHKO Poľana bolo na nocovisku pozorovaných 226 kormoránov. Na samotnom toku Hron (úsek Zvolen - Hronská Breznica) 16 jedincov.

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodným monitorovacím programom, ktorý sa zameriava na zistenie početností nehniezdnych populácii vodných a na vodu viazaných vtákov. Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácii a biotopov sledovaných druhov vtákov.***

V dňoch 17. a 18.12.2011 organizovala Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Poľana sčítanie veľkých šeliem na snehu v území Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Počas sčitovania  bolo na základe pobytových znakov zaznamenaných 6 jedincov vlka dravého, 4 jedince rysa ostrovida, 9 jedincov medveďa hnedého a dva jedince mačky divej.

Vzhľadom na fakt, že v tomto roku prebehlo sčítanie až v druhej polovici decembra (pri sčítaní je potrebné, aby mali všetky lokality územia snehovú pokrývku), údaje o počte medveďov sú vzhľadom na zimný spánok prirodzene nižšie, ako tomu bolo pri poslednom sčítaní v roku 2007. Zaznamenanie pohybu medveďov ešte aj v tomto období okrem iného poukazuje aj na dostupnosť neprirodzenej potravy v území v čase sčitovania (napr. jadrové krmivo pre raticovú poľovnú zver).

Na základe pobytových znakov vlkov nebolo možné identifikovať jednotlivé svorky. Ešte pred realizáciou sčítania bolo v závere roku 2011 na Poľane ulovených niekoľko vlkov, čo sa veľmi pravdepodobne prejavilo aj na štruktúre a kompaktnosti svoriek. Možno však predpokladať, že na území Poľany a širšom okolí môžu potenciálne operovať dve vlčie svorky.

Správa CHKO Poľana ďakuje za pomoc pri sčítaní členom stráže prírody, pracovníkom Správy CHKO Cerová vrchovina a Správy NP Nízke Tatry, ako aj členom poľovných združení a ostatným dobrovoľníkom.

***

Film Zadná Poľana
si môžete objednať prostredníctvom stránky tvorcov filmu https://www.irisfilm.sk/. DVD obsahuje krátky prírodopisný film (dĺžka 15 min.) a rozsiahle textové a obrázkové menu s mnohými informáciami o CHKO Poľana a NPR Zadná Poľana.

***

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky - Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana Vás pozýva na premiéru filmu ZADNÁ POĽANA, ktorá sa uskutoční 11.1.2012 o 13,00 hod. (streda) v posluchárni B8 (PL1) Technickej univerzity vo Zvolene.

Viac informácií...


***
 

V dňoch 17. a 18.12.2011 sa uskutočnilo v Chránenej krajinnej oblasti Poľana sčítanie veľkých šeliem (vlk, rys, medveď, mačka divá) na snehu.
Akciu organizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Sčítanie vykonávali odborní pracovníci ŠOPSR (S-CHKO Poľana, S-CHKO Cerová vrchovina, S-NP Nízke Tatry, S-CHKO Štiavnické vrchy), členovia stráže prírody a členovia poľovných združení. Celkovo sa monitoringu zúčastnilo približne 50 ľudí. Akcia bola zameraná na čo najobjektívnejšie zistenie početnosti veľkých šeliem v Chránenej krajinnej oblasti Poľana a kontaktnom okolí sledovaním pobytových znakov na snehu. Výseldky budú vyhodnotené v prvej polovici januára roku 2012.

***
Dňa 24.11.2011 sa pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana zúčastnili seminára s názvom „NATURA 2000 súčasť krajiny v Banskobystrickom kraji“, ktorý sa konal pod záštitou Slovenskej agentúry životného prostredia vo Vyhniach v rámci projektu Zlepšenie informovanosti v oblasti NATURA 2000 a podpora komunikácie medzi zainteresovanými skupinami.
Témou prednášok pracovníkov Správy CHKO Poľana bola NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana a potreba komunikácie pri riešení praktickej ochrany chránených druhov a biotopov.

***

Dňa 22.11.2011 sa v MŠ na ulici Prachatická vo Zvolene konala beseda pracovníkov Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana s najmenšími na tému „Chránené lesné zvieratká“.

***

Dňa 10.11.2011 pracovníci Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana vykonali manažmentové opatrenia v Prírodnej rezervácií Jelšovec. Výkon manažmentových opatrení pozostával z odstraňovania výmladkov jelší na ploche rašeliniska, kde sa vyskytuje chránená rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia). Účelom týchto opatrení je zabrániť zarastaniu plochy rašeliniska a predchádzať tak zatieneniu a zhoršeniu podmienok pre výskyt populácie chránenej rosičky, ako aj ďalších chránených druhov rastlín, napr. kruštíka močiarneho (Epipactis palustris).


foto: P. Potocký

 

***


V dňoch 4. - 5. novembra 2011 sa vo Zvolene uskutočnil V. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva s názvom Hory a mesto Zvolen, na ktorého organizácii sa podieľali aj pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana a členovia Stráže prírody.
Divákom bolo premietnutých celkovo 25 filmov z 8 krajín sveta. Najviac filmov bolo z USA, Slovensko bolo zastúpené piatimi filmami. Hosťom festivalu bol zvolenský lezec Stano Glejdura. Počas konania akcie boli vystavené a premietnuté aj najlepšie amatérske fotografie a filmy zo súťaže MonteVízia, ktorú taktiež organizačne pomohli pripraviť zamestnanci a spolupracovníci Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Hlavným organizátorom oboch podujatí bol Filmový klub Zvolen, Mesto Zvolen a OZ Hory a mesto.

 

 

 

***
 
Dňa 17.10.2011 sprevádzali zástupcovia Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana žiakov chráneným územím NPR Badínsky prales. Počas exkurzie získali deti nové informácie o vývoji pralesa a jeho prírodných hodnotách. Po exkurzii zástupcovia správy pripravili deťom ekohry zamerané na spoznávanie drevín, chránených rastlín a živočíchov a ich dôležitých úloh pre ekosystém lesa. Podľa reakcií detí bola exkurzia v NPR Badínsky prales veľkým zážitkom.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana dostala od žiakov ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene milé darčeky v podobe koláží z výkresov a fotografií, ako i krátkych správ z exkurzie v Národnej prírodnej rezervácií Badínsky prales.

 

***

 

Dňa 21. septembra 2011 zorganizovala Správa CHKO Poľana pri príležitosti dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana seminár Ochrana prírody a rozvoj regiónu. Prednášky boli zamerané na aktuálne problémy v oblasti územného plánovania, výrubu drevín, druhovej ochrany živočíchov, výstavby malých vodných elektrární a účinnosti protipovodňových opatrení.

Prezentácie zo seminára si môžete stiahnuť tu.

  
Foto: I. Rybár

***

Dňa 31. augusta 2011 vykonali pracovníci Správy CHKO Poľana manažmentové opatrenia v prírodnej rezervácie Príslopy. Územie sa každoročne kosí kvôli zachovaniu vzácnych rašeliniskových druhov.

  

***

Dňa 22. augusta 2011 vykonali pracovníci Správy CHKO Poľana manažmentové opatrenia v prírodnej rezervácii Habáňovo. Rezervácia je najväčším rašeliniskovým biotopom v pôsobnosti Správy CHKO Poľana.


  
Foto: I. Rybár

***

V júli a auguste boli pracovníci Správy CHKO Poľana privolaní k viacerým zraneným operencom. Zapletené belorítky vo Zvolene sa podarilo zachrániť, bocian so zlomeným krídlom cestu do rehabilitačnej stanice žiaľ neprežil.

  ***

Pracovníci Správy CHKO Poľana vykonali v letných mesiacoch niekoľko odchytov hadov. Plazy boli prenesené mimo ľudské obydlia.

  

***

Strážcovia Správy CHKO Poľana museli aj počas leta riešiť nelegálne výruby v prírodných rezerváciách.

 
 

***

Počas letných mesiacov boli pracovníci Správy CHKO Poľana prizývaní k posúdeniu škôd spôsobených chránenými živočíchmi (vlk, medveď). Na základe odborného posúdenia škôd je vlastníkom priznaná náhrada za vzniknutú škodu.

 

 

Foto: J. Bariak

***

V auguste prebehlo sledovanie vydry riečnej v oblasti povodia Čierneho Hrona a Kamenistého potoka. Zoológovia Správy CHKO Poľana zisťovali prítomnosť vydry na základe pobytových znakov (trus, stopy).

  

Foto: V. Hrúz

***

Dňa 19. júla 2011 pracovníci Správy CHKO Poľana vykonali manažment NPP Mičinské travertíny. Išlo o pokosenie a odstránenie biomasy v okolí travertínových kôp. Travertíny sú v štvrtom stupni ochrany a patria k najnavštevovanejším chráneným územiam v pôsobnosti Správy CHKO Poľana.

  

Foto: M. Jarný

***
V dňoch 18. – 20. júla 2011 bol vykonaný monitoring orla krikľavého v Zvolenskej kotline. Zoológovia Správy CHKO Poľana a Správy NP Nízke Tatry kontrolovali úspešnosť hniezdenia orlov a okrúžkovali niekoľko mláďat priamo na hniezdach.

***

Posledný júnový týždeň vykonali zoológovia a strážcovia Správy CHKO Poľana sčítanie mláďat bociana bieleho v okresoch Detva, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno. Tento monitoring sa robí každoročne na území celého Slovenska za účelom zistenia úspešnosti hniezdenia a stavu populácie bocianov u nás.

  

Foto: V. Hrúz

***

Dňa 25. mája 2011 bol na Poľane za spolupráce Správy CHKO Cerová vrchovina, Správy CHKO Poľana, Lesov SR, OZ Kriváň a Národného lesníckeho centra vypustený medveď hnedý. Išlo o jedinca odchyteného v Lučenci. Medveď dostal telemetrický obojok a jeho pohyb je priebežne monitorovaný.

  

Foto: I. Valach

***

Dňa 21. mája 2011 bolo na lokalite Detva – Krné vypustených deväť plamienok driemavých. Akcia prebehla v spolupráci Správy CHKO Poľana a ZOO Bojnice. Plamienky boli odchované v bojnickej zoologickej záhrade.

  

Foto: V. Hrúz

***

Dňa 20. mája 2011 pracovníci Správy CHKO Poľana pri príležitosti Dňa Zeme a Vyčistime si Slovensko zrealizovali prednášku o aktivitách Štátnej ochrany prírody SR a stráže prírody na Základnej škole Krivec v Hriňovej. Po prednáške sa uskutočnilo zbieranie odpadkov v širšom okolí školy.

  

***

V dňoch 18.- 19. mája 2011 Správa CHKO Poľana zorganizovala v CHA Borová Hora environmentálnu súťaž Spoznaj a chráň. Podujatie bolo zaradené medzi sprievodné aktivity festivalu Envirofilm.
Súťaž bola určená pre MŠ zo Zvolena a ZŠ z okresov Zolen a Detva. Prihlásilo sa 9 materských, 14 základných škôl a 1 družstvo z osemročného gymnázia. Patrnermi súťaže boli Mesto Zvolen, občianske združenie KOZA Zvolen, Arborétum Borová hora, občianske združenie Slatinka a Ústav ekológie lesa SAV.

 

Foto: I. Rybár 

***

Dňa 14. mája 2011 vykonali dobrovoľní a profesionálni strážcovia CHKO Poľana opravu turistických chodníkov v NPR Ľubietovský Vepor a v NPP Vodopád Bystrého potoka. Najnavštevovanejšie chodníky v CHKO Poľana boli vysvahované a drevené schodíky vymenené a opravené. Materiál a služby poskytli Horský hotel Poľana, Chata pod Hrbom, firma TIMBA Slovakia, s.r.o. a Lesy SR - LZ Kriváň.

  

***

Dňa 19. apríla 2011 Združenie Slatinka, Mesto Zvolen, študenti FEE Tu vo Zvolene, Prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, CEPTA Zvolen, Podpolianske osvetové strediskom, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen a Správa CHKO Poľana zorganizovali environmentálne podujatie pre deti Deň Zeme vo Zvolene. Súťaž bola určená pre zvolenské základné a materské školy. Úlohou súťažiacich bolo prejsť jednotlivými stanovištiami, kde sa hravou formou plnili rôzne úlohy.***

Dňa 22. marca 2011 pri príležitosti Svetového dňa vody zrealizovali zamestnanci Správy CHKO Poľana prednášku pre Materskú školu Prachatická vo Zvolene. Témou bol význam vody pre spoločnosť ako aj význam mokradí a druhov žijúcich vo vodnom a mokradnom prostredí. Následne dňa 24. marca uskutočnili pracovníci správy CHKO s deťmi z MŠ Prachatická exkurziu na vodnú nádrž Môťová.

  

***

Dňa 15. marca 2011 pracovníci Správy CHKO Poľana a členovia Pozemkového spoločenstva obce Zolná vykonali manažment prírodnej pamiatky Zolniansky lahar. V blízkosti chráneného územia boli odstránené náletové dreviny a vypílené stromy a kry zasahujúcich do laharu.Následne bolo územie označené a bola osadená tabuľa so štátnym znakom. Hranicou chráneného územia vedie turistický chodník (zelená značka) vedúci na Sliač, z ktorého je už v súčasnosti skalná stena dobre viditeľná.

 

Foto: J. Bariak

 

Dokumenty

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Úvodná stránka

Čo so stratenými a poranenými živočíchmi

01.06.2016 14:06
  Našli ste poraneného či vysileného chráneného živočícha? Určite sa každý z nás ocitol v situácii, kedy musel pomáhať osamotenému vysilenému jedincovi. Nie každý však vie odhadnúť vážnosť situácie, v ktorej sa nájdené zviera nachádza. Chceme vám preto v krátkych...

Invázne druhy rastlín a živočíchov

30.05.2016 09:57
Invázne druhy živočíchov sú nepôvodné druhy, ktoré sa do voľnej prírody dostali z iných krajín alebo prostredníctvom umelých chovov. Tieto živočíchy predstavujú pre naše pôvodné druhy silných potravných konkurentov, resp. spôsobujú výrazné hospodárske škody v záhradníctve. Negatívnu...

Úvodná stránka

Výstup na Poľanu

02.12.2014 14:06
Dňa 8. 6. 2014 sa za účasti sprievodných aktivít Správa CHKO-BR Poľana sa uskutočnil Výstup na Poľanu. Účastníci tohto podujatia si mohli užívať letný slnečný deň v blízkosti NPP Vodopád Bystrého potoka a občerstviť sa pri Horskom hoteli Poľana. Pre deti boli pripravené aktivity zamerané...

Gazdovanie na Hriňovských lazoch

02.12.2014 00:00
Dňa 23. 8. 2014 Správa CHKO-BR Poľana participovala na verejnom podujatí v Hriňovej. Cieľom akcie bola propagácia tradičného hospodárenia na lazoch, miestneho folklóru a ideálneho súžitia človeka s prírodou. Správa ukázala návštevníkom prostredníctvom fotografií 7 divov Poľany –...

Rekonštrukcia NPP Vodopád Bystrého potoka

01.12.2014 14:08
Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka sa dočkal príjemnej zmeny. Toto leto pod vedením Správy CHKO-BR Poľana spoločne s OZ Pronatur, Mestom Hriňová a Lesmi SR š. p. sa podarilo obnoviť časť turistického chodníka v jeho okolí. V rámci projektu podporeného Nadáciou Orange sa...

Úvodná stránka

Čo so stratenými a poranenými živočíchmi

01.06.2016 14:06
  Našli ste poraneného či vysileného chráneného živočícha? Určite sa každý z nás ocitol v situácii, kedy musel pomáhať osamotenému vysilenému jedincovi. Nie každý však vie odhadnúť vážnosť situácie, v ktorej sa nájdené zviera nachádza. Chceme vám preto v krátkych...

Invázne druhy rastlín a živočíchov

30.05.2016 09:57
Invázne druhy živočíchov sú nepôvodné druhy, ktoré sa do voľnej prírody dostali z iných krajín alebo prostredníctvom umelých chovov. Tieto živočíchy predstavujú pre naše pôvodné druhy silných potravných konkurentov, resp. spôsobujú výrazné hospodárske škody v záhradníctve. Negatívnu...

Svetový kongres Biosférických rezervácií Lima 14. - 17. 3. 2016

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Úvodná stránka

Čo so stratenými a poranenými živočíchmi

01.06.2016 14:06
  Našli ste poraneného či vysileného chráneného živočícha? Určite sa každý z nás ocitol v situácii, kedy musel pomáhať osamotenému vysilenému jedincovi. Nie každý však vie odhadnúť vážnosť situácie, v ktorej sa nájdené zviera nachádza. Chceme vám preto v krátkych...

Invázne druhy rastlín a živočíchov

30.05.2016 09:57
Invázne druhy živočíchov sú nepôvodné druhy, ktoré sa do voľnej prírody dostali z iných krajín alebo prostredníctvom umelých chovov. Tieto živočíchy predstavujú pre naše pôvodné druhy silných potravných konkurentov, resp. spôsobujú výrazné hospodárske škody v záhradníctve. Negatívnu...

     

 

 

 

 

Fotogaléria

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>