Program podujatí v regióne na rok 2016

 
Kultúrne podujatia v podpolianskych dedinách v roku 2016:
 
18. – 20. marca 2016 HRIŇOVÁ - Hriňovské dni divadla
Mestské kultúrne stredisko Hriňová  
 
20. marca 2016 DETVA – „Trhy + farmársky trh“
Parkovisko na ul. M.R. Štefánika pred Letným štadiónom, Detva 
 
27. marca 2015 DETVA – „Medzinárodný deň učiteľov“
Celomestská oslava sviatku učiteľov, Dom kultúry A. Sládkoviča, Detva 
 
marec 2016 DETVA – „Šachový turnaj“
Šachový turnaj žiaci a dôchodcovia, Základná škola Obrancov mieru, Detva
 
marec 2016 DETVA – „Mám básničku na jazýčku“
8. ročník triedneho prednesu detskej poézie detí predškolského veku Materských škôl, Mestská knižnica K.A. Medveckého, Obrancov mieru 1, Detva
 
marec – apríl 2016 DETVA – „Stredoveké kachlice“
odborná prednáška zameraná na stredoveké kachlice, s dôrazom na oblasť Zvolenskej kotliny a zbierkový fond múzea Podpolianske múzeum, Podpolianske múzeum, Detva 
 
1.apríla 2016 DETVA – „Divadelné slávnosti Podpoľania a Hontu“
Regionálna súťažná prehliadka divadelných ochotníckych súborov z okresov Detva, Krupina a Zvolen Dom kultúry A. Sládkoviča, Detva
 
13. apríla 2016 DETVA – „Prechádzky umením“
Vernisáž a vyhodnotenie 6.ročníka výtvarnej súťaže žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ Základná umelecká škola S. Stračinu, Detva 
 
19. apríla 2016 DETVA – „Regionálna prehliadka speváckych kolektívov“
Prehliadka speváckych kolektívov - seniorov Dom kultúry A. Sládkoviča, Jednota dôchodcov Slovenska 
 
29. apríla 2016 DETVA – „STAVANIE MÁJOV“
Tradičné stavanie májov študentami Gymnázia – členmi FS v Detve a v Hriňovej. Súčasťou programu sú kulinárske špeciality, prípadne iné tradície našich predkov, ktoré sa viažu na toto podujatie Pred Gymnáziom, Detva 
 
30. apríla 2016 DETVA – „Stavanie májov“
Tradičné stavanie májov za účasti detvianskych folklórnych kolektívov, Nám. SNP, Pred Domom kultúry A. Sládkoviča – pri fontáne, Detva
 
30. apríla - 01. mája 2016 HRIŇOVÁ - Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“
Mestské kultúrne stredisko Hriňová  - uvedenie dokumentárneho filmu „POĽANA“
 
apríl/máj 2016 DETVA – „Beh pre zdravie“
Beh detí MŠ, žiakov, ZŠ, študentov SŠ a verejnosti, Areál Základnej školy, ul. Obrancov mieru 884 , Detva
 
máj 2016 ČERÍN – „Čerenskie máje“
Tradícia v rúcaní májov.
 
1. mája 2016 DETVA – „Prvomájový výstup na Javor“
39. ročník turistického pochodu Klub slovenských turistov Detva - Javor 
 
5. mája 2016 DETVA – „71. výročie ukončenia druhej svetovej vojny“
Pietny akt kladenia vencov, Námestie SNP Mesto Detva, ZO SZPB 
 
14. mája 2016 DETVA – „Detvianska heligónka“
8. ročník stretnutia muzikantov v hre na heligónku, spevákov a speváckych skupín, Dom kultúry A. Sládkoviča, Detva
 
20. mája 2016 DETVA – „Majáles“
Kultúrny program a ľudová zábava s ľudovou hudbou Dominika Václava, Dom kultúry A. Sládkoviča, Detský folklórny súbor Podpoľanček 
 
21. mája 2016 DETVA – „Detvianska valaštička“
Oblastný turnaj v mariáši hráčov registrovaných v SZMK aj neregistrovaných hráčov o Pohár primátora mesta, Hotel Detva Jozef Klimo 
 
25. mája 2016 DETVA – „Verejný absolventský koncert“
Koncert absolventov hudobného odboru a literárno-dramatického odboru ZUŠ S. Stračinu spojený s výstavou výtvarného odboru, Obradná sieň MsÚ Základná umelecká škola S. Stračinu, Detva 
 
28. mája 2016 DETVA – „Z tvorby Roberta Hačeka“
Výstava, Dom kultúry A. Sládkoviča, Detvianska umelecká kolónia 
 
29. mája 2016 HRIŇOVÁ – „Rozospievaná mlaď“
Folklórne podujatie, Podpolianske námestie
 
29. mája 2016 HRIŇOVÁ – „Váľanie májov v meste Hriňová“
 
29. mája 2016 DETVA – „Váľanie májov“
Tradičné váľanie májov za účasti detvianskych folklórnych kolektívov a FS Danaj zo Strážnice ČR Námestie SNP, Pred Domom kultúry A. Sládkoviča – pri fontáne, Detva
 
30. mája – 2. júna 2016 DETVA – „Týždeň otvorených dverí v ZUŠ Svetozára Stračinu“
Prezentácia ZUŠ S. Stračinu vo všetkých odboroch – hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický Základná umelecká škola S. Stračinu, Detva 
 
31. mája 2016 DETVA – „Váľanie májov“
Tradičné váľanie májov študentami Gymnázia – členmi FS v Detve a v Hriňovej. Súčasťou programu sú kulinárske špeciality, prípadne iné tradície našich predkov, ktoré sa viažu na toto podujatie. Gymnázium, Detva
 
3. júna 2016 DETVA – „Deň na dedine“
12. ročník jarmoku tradičných ľudových remesiel, spojený s oslavou MDD v rámci celoročného vyvrcholenia realizácie Projektu regionálnej výchovy a ľudovej kultúry regiónu Podpoľania Základná škola, Kukučínova ul. 6, Detva
 
9. júna 2016 DETVA – „Koncoročné vystúpenie tanečného odboru ZUŠ“
Vystúpenie tanečného odboru a DFS Slniečko Dom kultúry A. Sládkoviča, ZUŠ S. Stračinu 
 
11. júna 2016 DETVA – „Hrajte nám husličky“
2.ročník detského festivalu v ľudovom speve a tanci, Amfiteáter OZ DFS Ratolesť, Detva 
 
12. júna 2016 DETVA – Spievanky pod Poľanou“
46. ročník regionálneho festivalu detí v speve ľudovej piesne, DK A. Sládkoviča, Detva 
 
24.-26.júna 2016 HRIŇOVÁ – „Deti pod Poľanou“
Detský folklórny festival, Podpolianske námestie
 
25. júna 2016 ČERÍN – „Petropavlovský jarmok“
Jarmok spojený so súťažou vo varení a kultúrnym programom.
 
26.júna 2016 HRIŇOVÁ – „Petro-Pavlovský jarmok“
Jarmočná ulica
 
26. júna 2016 DETVA – „Netspace deťom“
4.ročník detského festivalu pri príležitosti ukončenia školského roka Pred Domom kultúry A. Sládkoviča – pri fontáne, Detva
 
jún 2016 DETVA – „Čítajme si...“
9.ročník celoslovenského čitateľského maratónu pre žiakov ZŠ Mestská knižnica K.A. Medveckého, Obrancov mieru 1, Detva
 
8.-10. júla 2016 DETVA – „Folklórne slávnosti pod Poľanou“
50. ročník medzinárodného festivalu tradičnej ľudovej kultúry, Amfiteáter, Detva
 
15.júla 2016 HRIŇOVÁ – „Vatra Zvrchovanosti“
Futbalový štadión, Hriňová
 
Júl – december 2016 DETVA – „Krása krivej ihly“
Krátkodobá výstava – prezentácia výšivky na odeve a textile zo zbierok múzea, Podpolianske múzeum, Detva
 
6. augusta 2016 STRELNÍKY – „Dni obce, návraty k prameňu“
Popoludnie ľudovej hudby a tanca, ktoré pokračuje diskotékou.
 
12. – 14. augusta 2016 DETVA – „FIDE Open Chess“
5. ročník medzinárodného šachového turnaja, Dom kultúry A. Sládkoviča, Detva
 
19. augusta 2016 DETVA – „AMARO SVITOS 2016“
Multikultúrny festival so zameraním na históriu Rómov v Podpolianskom regióne Kultúrny Dom pri kostole DAR – Detvianska aliancia Rómov 
 
20.augusta 2016 HRIŇOVÁ - „Gazdovanie na Hriňovských lazoch“
Folklórne podujatie, miestna časť Slanec, tento ročník je venovaný pastierskej kultúre ako aj oslave rozšírenia BR Poľana o Hriňovské lazy.
 
21. augusta 2016 HRIŇOVÁ – „Muziky pod Poľanou“
Folklórny festival, Raticov Vrch
 
26. augusta 2016 DETVA – „72. Výročie Slovenského Národného Povstania“
Pietny akt kladenia vencov, Námestie SNP Mesto Detva
 
27. augusta 2016 DETVA – „Furmanská súťaž ťažných koní o valašku“
14. ročník furmanskej súťaže ťažných koní, Amfiteáter, Mesto Detva Kultúrne centrum A.S. 
 
27. augusta 2016 DETVA – „Furmanský jarmok“
Amfiteáter Mesto Detva 
 
august 2016 DETVA – „Piešťanská prpľačka“
6.ročník stretnutia na Krajčovom vrchu, Piešť II.
 
11. septembra 2016 DETVA – „O primátorov krpec“
3. ročník krosového behu, Amfiteáter, Detva
 
18.septembra 2016 HRIŇOVÁ – „Dožinkové slávnosti“
Raticov Vrch
 
24. septembra 2016 DETVA – „KalamárKAP 2016“
5.ročník celoslovenských pretekov v krátkom behu a dlhom lezení – medzinárodné preteky, Kaľamárka, Detva 
 
30. septembra - 2.októbra 2016 DETVA – „Dni mesta Detva 2015“
 
30. septembra -2. októbra 2016 DETVA – „Šikovné ruky“
Výstava ručných prác, Kultúrny dom pri kostole (Chudobienec) 
 
30. septembra -2. októbra 2016 DETVA – „Mestská výstava ovocia a zeleniny“
10. ročník výstavy výpestkov členov ZO SZZ, Kultúrny dom pri kostole (Chudobienec) 
 
30. septembra -2. októbra DETVA – „Záhrada očami detí – zdravie z našej záhrady“
Výstava výtvarných prác detí, Kultúrny dom pri kostole (Chudobienec)
 
1.októbra 2016 DETVA – „Partizánska prehliadka“
Spomienkové stretnutie pri príležitosti 72.výročia jedinej partizánskej prehliadky počas SNP, konanej v Detve, Partizánska ul., Námestie SNP 
 
1.-2. októbra 2016 DETVA – „Detviansky jarmok“
23.ročník tradičného jarmoku, Námestie SNP
 
22. októbra 2016 DETVA – „JILOSKERO HANGÓRO“
23. ročník festivalu rómskej kultúry, Dom kultúry A. Sládkoviča 
 
27. októbra 2016 DETVA – „Z úcty k Vám“
Kultúrno-spoločenské podujatie pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším DK A. Sládkoviča, Detva
 
28. októbra 2016 DETVA – „Pochod strašidiel“
Tradičný sprievod detí v maskách a kostýmoch strašidiel ulicami sídliska od Domu kultúry A. Sládkoviča k Základnej škole J.J. Thurzu 
 
október 2016 DETVA – „Tešíme sa z pohybu“
Športové podujatie zamerané na zvýšenie pohybovej aktivity žiakov základných škôl, ZŠ Kukučínova 
 
18. novembra 2016 DETVA – „Deň vedy a poznania“
5. ročník podujatia pri príležitosti Dňa študentstva realizovaný formou prednášok, besied a prezentácií, Gymnázium Detva 
 
20. novembra 2016 DETVA – „Trhy + farmársky trh“
Parkovisko na ul. M.R. Štefánika pred Letným štadiónom, Detva 
 
27. novembra 2016 DETVA – „Zlatý kľúčik“
45. ročník regionálneho festivalu v speve detskej a populárnej piesne, Dom kultúry A.Sládkoviča 
 
november 2016 DETVA  - „Detva má talent“
Súťaž žiakov základných škôl v speve, tanci a v hre na hudobný nástroj, DK A. Sládkoviča, SCVČ Majáčik
 
2. – 3. decembra 2016 DETVA – „Majstrovstvá SR v športovej gymnastike, Memoriál Žifčákovcov“
28. ročník Memoriálu manželov Žifčákovcov v športovej gymnastike, Gymnastická telocvičňa 
 
6. decembra 2016 HRIŇOVÁ – „Mikuláš v meste“
 
6. decembra 2016 DETVA – „Mikuláš v Detve“
Bábkové divadlo pre deti, spojené s rozdávaním mikulášskych balíčkov a rozsvietením vianočného stromčeka Pred Domom kultúry A. Sládkoviča – pri fontáne, Detva 
 
9. decembra 2016 DETVA – „Lucia“
52. ročník volejbalového turnaja Športová hala 
 
13. decembra 2016 DETVA – „Verejný Vianočný koncert ZUŠ“
Koncert hudobného odboru a literárno-dramatického odboru spojený s výstavou výtvarného odboru Obradná sieň MsÚ Základná umelecká škola S. Stračinu, Detva 
 
12. – 16. decembra 2016 DETVA – „Vianočné trhy“
Stánkový predaj občerstvenia, suvenírov, vystúpenie detvianskych folklórnych kolektívov, pred DK A. Sládkoviča – pri fontáne, Detva 
 
15. decembra 2016 DETVA – „Vianočný program“
Vystúpenie tanečného odboru a DFS Slniečko Dom kultúry A. Sládkoviča ZUŠ S. Stračinu 
 
16. - 18. decembra 2016 HRIŇOVÁ – „Hriňovské Vianoce“
Kultúrny program spojený s vianočnými trhmi, Podpolianske námestie
 
17. decembra 2016 DETVA – „Vianočný jarmok“ + „Koledníci“
16. ročník jarmoku + 16. ročník celoslovenskej prehliadky vianočných a novoročných hier Námestie SNP, Detva
 
31. decembra 2016 DETVA – „Silvestrovský výstup na Poľanu“
36. ročník turistického pochodu Detva – Poľana, Klub slovenských turistov 
 
31.12.2016 DETVA – „SILVESTER 2016“
Rozlúčka so starým rokov a privítanie nového roka 2017, pred DK A. Sládkoviča – pri fontáne, Detva
 
31. decembra 2016 DETVA – „Oslava Silvestra na Skliarove“
Rozlúčka so starým rokom a privítanie nového roka 2017, Pred hostincom na Skliarove 
 
december 2016 DETVA – „Vianočná krajina“
Športovo-kultúrno-spoločenské podujatie pre deti, rodičov a širokú verejnosť (súťaže, živý betlehem, kultúrny program, pred DK A. Sládkoviča – pri fontáne, Detva,  Detský folklórny súbor Podpoľanček 
 
december 2016 DETVA – „Poľana Cup, Detva“
3. ročník krasokorčuliarskeho preteku zaradeného do Slovenského pohára, Zimný štadión, Detva
 
december 2016 DETVA – „Zober loptu nie drogy“
Rôzne športové aktivity, vedúce k posilneniu a k ochrane zdravia detí pre žiakov ZŠ, Športová hala SCVČ Majáčik 
 
IV. štvrťrok 2016 DETVA – „Najkrajšie torty Podpoľania“
Výstava a ukážky cukrárskej a pekárskej tvorby na Podpoľaní, Kultúrny dom pri kostole, Detva